Význam imatrikulace
Co znamená slovo imatrikulace? Zde naleznete 11 významů slova imatrikulace. Můžete také přidat význam slova imatrikulace sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

imatrikulace


zápis do matriky | * | slavnostní akt složení akademického slibu studentů vysokých škol | * | registrační značka letadel | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imatrikulace


Imatrikulace (také immatrikulace, z lat. in-matriculo, zapisuji do seznamu) je zápis do úøedního seznamu. Nejèastìji se používá pro slavnostní pøijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Student [..]
Zdroj: vysokeskoly.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imatrikulace


je slavnostní zahájení studia na VŠ - probíhá v rámci jednotlivých fakult a oborů. Studenti vyslechnou proslovy, dostanou indexy kam nalepí fotografii a vyplní údaje, index je pak orazítkován, student [..]
Zdroj: vejska.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imatrikulace


slavnostní uvedení studenta na vysokoškolskou půdu, po složení slavnostního imatrikulačního slibu se student stává členem akademické obce
Zdroj: dzadureder.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imatrikulace


zápis do matriky nebo do jiného seznamu; slavnost pøi tomto zápisu
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imatrikulace


Slavnostní uvedení studenta na vysokoškolskou půdu. Po složení slavnostního imatrikulačního slibu se student stává členem akademické obce.
Zdroj: vysokeskoly.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imatrikulace


Zápis do matriky. Slavnostní zahájení studia, při kterém studenti prvních ročníků skládají za účasti akademických funkcionářů vysokých škol a fakult akademický slib.
Zdroj: andromedia.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imatrikulace


Slavnostní uvedení studenta na vysokou školu. Složením imatrikulačního slibu se student stává členem akademické obce.
Zdroj: euagency.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imatrikulace


Imatrikulace (také immatrikulace, z lat. in-matriculo, zapisuji do seznamu) je zápis do úředního seznamu. Nejčastěji se používá pro slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Student [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imatrikulace


Imatrikulace je registrační (nebo také poznávací) značka letadel, kterou přiděluje a eviduje ve svém rejstříku národní letecký úřad příslušného státu.
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imatrikulace


Slovo imatrikulace se používá ve více významech: Zápis do matriky (seznamu) – původní význam. Imatrikulace – uvedení studenta do vysokoškolského studia. Imatrikulace (letectví) – registrační značka le [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< knuta acutus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam