Význam infekce
Co znamená slovo infekce? Zde naleznete 11 významů slova infekce. Můžete také přidat význam slova infekce sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

infekce


vniknutí choroboplodných zárodků do těla a jejich rozmnožení | nákaza
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

infekce


sled pochodů od klíčení, respektive penetrace k procesu rozpoznávání, který vyúsťuje v přijetí patogena hostitelem "za svého" a navázání parazitického vztahu mezi hostitelem a patogenem, vstup buněčné [..]
Zdroj: agromanual.cz

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

infekce


Proces, pøi kterém dochází k porušení rovnováhy v organismu po té, co mikroorganismy napadnou hostitele a vyvolají místní a celkovou reakci. Mikroorganismy mohou být patogenní a pak vyvolají infekci, pokud je dostateèná infekèní dávka, tj. poèet mikroorganismù nutný k vyvolání infekce. Pøíležitostné (oportunní, fakultativní) infekce se uplatní pøi [..]
Zdroj: drogy-info.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

infekce


Rozsev patogenního mikroorganizmu v tìle
Zdroj: labo.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

infekce


Infekční onemocnění infekcí, z latinského infectio od slovesa inficere = nakazit, napustit, to od slovesa facere = dělat a předpony in), při kterém dochází k poškození hostitelského makroorganismu pro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

infekce


Proces, pøi kterém dochází k porušení rovnováhy v  organismu po té, co  mikroorganismy napadnou hostitele a vyvolají místní a celkovou reakci. Mikroorganismy mohou být patogenní a pak vyvolají infekci, pokud je dostateèná infekèní  dávka, tj. poèet mikroorganismù nutný k vyvolání infekce. Pøíležitostné (oportunní, fakultativní) infek [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

infekce


Infekce způsobuje oční potíže a také nám může poškodit kontaktní čočku, která je právě nasazena. Taková čočka už se nemůže dále používat. Infekce se do očí může dostat konečky prstů, cizími kapkami do [..]
Zdroj: cocky-optika.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

infekce


Nákaza. Proniknutí choroboplodných zárodkù (baktérií, virù, chlamydií, ricketsií, plísní) do organizmu.
Zdroj: savci.upol.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

infekce


nákaza
Zdroj: islo.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

infekce


V souvislosti s nošením kontaktních čoček se jedná o takové mikroorganizmy, které způsobují oční potíže nebo poškození kontaktní čočky. Vstupní branou infekce je kůže nebo sliznice. Původci jsou bakterie, viry, plísně a parazité. Většinou se člověk nakazí přímým nebo nepřímým kontaktem s infikovaným (prsty, ručníky, kapkami do očí, vodou v bazénu). [..]
Zdroj: vasecocky.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

infekce


Inkubační doba
anonymní - 17. ledna 2016

<< incest inflace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam