csr-online.cz

Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy2
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (42)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

novinky


Co se právě děje Deník CSR manažerky Kalendář O násKdo jsme Firemní členové Lidé v BLF Výkonný výbor Patroni Tým Partneři Projekty CSR Club Lean In klub Stínování manažerů CSR report podle GRI CSR Ambassadors Business Master Classes Stínování přes hranice Mentoring učitelů Pět statečných MédiaKde jsme BLF v mé [..]
Zdroj: csr-online.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

accountability 1000


Procesní standardy a vodítka pro tvorbu společensky odpovědné strategie firmy. Komplexní nástroj, který zahrnuje mimo jiné následující oblasti: tvorba společensky odpovědné strategie, metody komunikace se stakeholdery, etický audit, volba indikátorů a reportování společenské odpovědnosti a další. Auditorské právo mají například PWC a KPMG. Tvůrcem [..]
Zdroj: csr-online.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

audit


Systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné k dosažení stanovených cílů
Zdroj: csr-online.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

benchmark


Referenční bod (srovnávací kritérium) a norma excelence oproti podobným výkonům nebo procesům, které měříme. Úroveň „nejlepší ve své kategorii“ (best-in-class).
Zdroj: csr-online.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

benchmarking


Proces identifikace nejlepších postupů a učení se z nich v jiných organizacích. Benchmarking je legální, systematický, veřejný a etický proces, který dává podněty k efektivní konkurenceschopnosti. Jeho hybnou silou je duch „učení se pomocí sdílení“.
Zdroj: csr-online.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

český institut pro akreditaci


V České republice působící certifikační orgány jsou akreditovány národním akreditačním orgánem ČIA. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje Evropského společenství specifikovan [..]
Zdroj: csr-online.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

charita


Termín charita se používá jako označení pro organizovanou péči o lidi staré, opuštěné, postižené, nemocné, zraněné a vyhnané z vlasti. Jedná se o poskytnutí základní sociální péče lidem, kteří se ocitnou v nouzi. Někdy je slova „Charita“ užíváno i jako názvu zejména katolických církevních institucí, jež se výše zmíněnými službami zabýva [..]
Zdroj: csr-online.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

community engagement


Přímé angažmá firmy v jejím okolí. V širším slova smyslu zahrnuje jakékoliv společensky prospěšné aktivity firmy směřující do jejího bezprostředního okolí, v užším slova smyslu hovoří o přímém vysílání zaměstnanců na stáže nebo výpomoc, například do neziskové organizace.
Zdroj: csr-online.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

csr europe


Posláním bruselské organizace CSR Europe je propagace a prosazování odpovědného podnikání na úrovni Evropské unie. V tomto ohledu úzce spolupracuje s Evropskou komisí. Od roku 2002 je BLF jedním z 22 národních partnerů CSR Europe.
Zdroj: csr-online.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

daňová asignace


Daňová asignace je možnost poplatníka daně z příjmů poukázat část (např. 1 procento) své zaplacené daně konkrétní veřejně prospěšné nestátní neziskové organizaci.
Zdroj: csr-online.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 42 se přihlašte, prosím.