Význam Benchmarking
Co znamená slovo Benchmarking? Zde naleznete 17 významů slova Benchmarking. Můžete také přidat význam slova Benchmarking sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


(z anlgického bench mark = nivelační značka) Sledování a hodnocení firmy pomocí srovnávání s jinými (špičkovými) firmami za účelem zvýšení efektivnosti firmy.
Zdroj: apogeo.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


Proces identifikace nejlepších postupů a učení se z nich v jiných organizacích. Benchmarking je legální, systematický, veřejný a etický proces, který dává podněty k efektivní konkurenceschopnosti. Jeho hybnou silou je duch „učení se pomocí sdílení“.
Zdroj: csr-online.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


 provádí se za úèelem zji¹tìní pozice vlastní spoleènosti na trhu a její zlep¹ení na základì srovnání s konkurencí a s dùrazem na vyu¾ití vlastních pøedností a potlaèení vlastních nedos [..]
Zdroj: tzb-info.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


Porovnávání s jinými organizacemi a pouèení se ze zjištìných skuteèností. V praxi benchmarking obvykle oznaèuje: - pravidelné porovnávání aspektù výkonnosti (funkce a procesy) s organizacemi, kte [..]
Zdroj: old.nvf.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


Porovnávanie sa s (naj)lepšími - odhaľovanie lepšej praxe iných organizácií, firiem, podnikov, a to aj v iných odvetviach, umožňujúce ich predstihnúť alebo napodobniť v kvalite, výkone alebo v iných parametroch.
Zdroj: amonitsro.sk (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


proces, který umožňuje malému a střednímu podniku zjistit jeho aktuální pozici z hlediska výkonnosti oproti jiným podnikům podobného zaměření a velikosti.
Zdroj: czechinvest.org (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


Z angl.: bench mark = nivelaèní znaèka - sledování a hodnocení firmy pomocí srovnávání s jinými(špièkovými) firmami za úèelem zvýšení efektivnosti firmy. Poprvé použita v r. 1979 firmou Xerox Corporation. Benchmarking je soustavný, systematický proces zamìøující se na porovnávání vaší vlastní efektivnosti z hlediska produktivity, kvality a praxe se [..]
Zdroj: ewizard.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


Benchmarking lze obecnì definovat jako kontinuální systematický proces na porovnávání výkonnosti organizace, funkcí nebo procesù s jejich nejlepšími v praxi existujícími analogy s cílem nejen dosáhnout stejných výsledkù (výkonnosti), ale pøekonat je (lit.DG III,1996).
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


Metoda strategického managementu spočívající v hodnocení prostředků a metod řízení používaných hlavními konkurenty firmy, vytipování vlastních slabin a převzetí prostředků a metod řízení nejlepších z nich.
Zdroj: finarea.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


sledování a hodnocení podniku pomocí porovnávání s jinými podniky za účelem nalezení rezerv a tím zvýšení efektivnosti a výkonnosti podniku.
Zdroj: posudek.com (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


Smyslem benchmarkingu je zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a její zlepšení na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a potlačení nedostatků. Součástí zlepšení by mělo být i učení se od konkurenčních společností.
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


porovnávání vlastního výkonu s ostatními je nástroj se kterým poprvé přišla firma Xerox Corporation na počátku 80. let 20. století. Jedná se o nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit. [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


Metoda používaná při analýzách, při které se hledají a studují nejlepší výsledky jednotlivých oblastí (úrovně podniku, úrovně výrobku, úrovně vzdělávání apod.) dosahované v příslušné analýze u...
Zdroj: andromedia.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


proces, který umožňuje malému a střednímu podniku zjistit jeho aktuální pozici z hlediska výkonnosti oproti jiným podnikům podobného zaměření a velikosti.
Zdroj: mpo-oppi.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


Štandardná metóda zhromažďovania a informovania o hlavných operačných údajoch spôsobom, ktorý umožňuje príslušné porovnanie plnenia úloh rôznych organizácií a programov, často s ohľadom na budovanie dobrej praxe
Zdroj: web.saaic.sk (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


Metoda používaná při analýzách, při které se hledají a studují nejlepší výsledky jednotlivých oblastí (úrovně podniku, výrobku, vzdělávání apod.) dosahované v příslušné analýze u ostatních (větši [..]
Zdroj: regionalnirozvoj.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmarking


Benchmarking je nástroj strategického managementu, se kterým poprvé přišla firma Xerox Corporation na počátku 80. let 20. století. Jedná se o nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření pro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Vojenský konflikt Dodatok k diplomu >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam