financnigramotnost.eu

Website:https://financnigramotnost.eu/
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy1
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (38)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiva


Aktiva = peníze ve vaší kapse. Aktiva jsou účetním pojmem. Aktiva vyjadřují majetek, tzn. hospodářské prostředky hmotné a peněžní, jako např. hotové peníze, cenné papíry, zásoby zboží, pohledávky, autorská práva a lic [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvenční rejstřík


Insolvenční rejstřík je veřejně přístupným informačním systémem státní správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti, kdy poskytovaná webová služba (zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) obsahuje seznam in [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

nemovitost


Nemovitost je pozemek a dále jí jsou pak stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem (§ 119 Občanského zákoníku). S pojmem nemovitosti se často setkáváme při uzavírání úvěrových smluv a následně při řešení [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokát a právní zastoupení


Advokát je profesionální právní zástupce. Advokát je právnicky vzdělaná osoba, která se zabývá soustavným poskytováním právních služeb jiným fyzickým či právnickým osobám, a to zpravidla za &uacut [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asociace občanských poraden


Asociace občanských poraden je sdružením občanských poraden, které poskytují bezplatně své služby všem, kteří se na ně obrátí a to nezávisle, důvěrně, odborně a nestranně v 18-ti právních oblastech, jakými jsou např. ochrana spotřebitele, sociál [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


Banka je podnikatelský subjekt jako kterákoli jiná firma. Bankovní systém je tvořen centrální bankou a soustavou komerčních (obchodních) bank. Pro svoji činnost potřebuje banka bankovní licenci, kterou vydává ČNB. V ekonomice existují volné pen&iacut [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bankovní úvěr


Bankovní úvěr je forma dočasného postoupení hodnoty ve zbožové (obchodní úvěr) nebo peněžní (čistý peněžní nebo bankovní úvěr) podobě jedním subjektem druhému. Jde o návratný peněžní vztah dlužníka a věřitele, kdy věřitelem [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bankovnictví


Banka je podnikatelský subjekt operující na finančním trhu, je finančním zprostředkovatelem. Základní funkcí banky je obchodování na finančním trhu, kdy přijímá a opatruje peněžní vklady, půjčuje peníze, nakupuje a prodává pen&iacu [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bankrot


Určitě se může stát, že nastane situace, kdy není možné splácet závazky a vznikají tedy dluhy. K vymáhání pohledávek věřitelům slouží především exekuční řízení. Může se však jistě stát, že z majetku dlužníka nebude [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cena


Cena (ekonomicky) je směnná hodnota statku, služby, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba při získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství. Jinými slovy je to peněžn&i [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 38 se přihlašte, prosím.