lidejednezeme.cz

Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy12
Karma:-10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (35)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mezinárodní ochrana


Ochrana cizího státního občana na území jiného státu. V ČR rozlišujeme silnější ochranu (azyl) a slabší (doplňková ochrana), která je pouze přechodným řešením.
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

rasa


Pojem rasa byl vytvořen antropology v 19. století, kteří – zaujati možností vědy a srovnávací metody – zkoumali odlišnosti mezi lidmi a popsali tři velké skupiny lidí jako rasy. Odlišné (a charakteristické) znaky lidí se vytvořily pod vlivem přírodního prostředí, vznikly původně v určitých geografických regionech a jsou dědičné. Moderní antropologi [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

rasismus


Je názor, který tvrdí, že rasa určuje schopnosti člověka a že někteří lidé jsou nadřazení, a jiní méněcenní z důvodu příslušnosti k určité rase. Rasisti definují rasu jako skupinu lidí stejného původu. Rozlišují různé rasy podle fyzického charakteru, jako je barva kůže nebo kvalita vlasů. Jako rasismus se také označují různé druhy negativního, agre [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

azyl


Útočiště, ochrana před pronásledováním. Podle zákona o azylu je azyl jednou z forem mezinárodní ochrany. Jde o ochranné povolení k pobytu poskytované cizím státním příslušníkům z určitých důvodů (politických, náboženských, národnostních atd.), pokud se prokázalo, že daná osoba oprávněně pociťuje obavy z pronásledování v zemi, ze které uprchla. [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

azylant


Člověk, který požádal o udělení azylu a kterému byl azyl udělen.
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cizinec


Dle zákona o pobytu cizinců je jím občan jiné země pobývající na území ČR. - Občané EU mají práva nejvíce podobná občanům ČR - Občané tzv. třetích zemí (tedy ne ČR, ani EU): ty lze ještě dělit na cizince bez vízové povinnosti (mohou do ČR přicestovat bez jakéhokoliv povolení či omezení – například USA, Kanada), a cizince s vízovou povinností (musej [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diskriminace


Diskriminace znamená rozlišování. Toto rozlišování má za následek, že se k jednomu člověku chováme ve stejné situaci hůře než k jinému, a to pouze proto, že daný člověk je příslušníkem nějaké skupiny (je určité rasy, věku, pohlaví, náboženství) nebo má nějakou vlastnost (je nemocen, je chudý). Diskriminace může být i pozitivní: pak jsou příslušníci [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dlouhodobý pobyt


O dlouhodobý pobyt lze požádat místo žádosti o prodloužení víza nad 90 dnů. Lze jej udělit na dobu delší než 1 rok. Oproti vízu má povolení k dlouhodobému pobytu určité výhody, kterými zvyšuje právní postavení svého držitele: na jeho udělení zřejmě je – v případě splnění podmínek – právní nárok a lze změnit účel pobytu. K žádosti o dlouhodobý pobyt [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

emigrace


Směrem ven, emigrovat = odejít odněkud. V oblasti mezinárodní migrace se emigrací myslí odchod z jedné země do jiné země. Za emigraci se označují i skupiny lidí, kteří odešli do jiné země například z jednoho důvodu, v jednom období (pobělohorská emigrace, československá válečná emigrace).
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

etnická identita


Uvědomování si, pociťování sounáležitosti s určitou etnickou skupinou na základě společně sdílených znaků etnicity nebo rodového původu a na základě vědomí odlišnosti od jiného etnika. Je souhrnem názorů na původ, etnický prostor (vlast), historické osudy, postavení, úlohu a povahu vlastního etnika a na jeho místo mezi ostatními etniky. [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 35 se přihlašte, prosím.