Význam výkaz zisků a ztrát
Co znamená slovo výkaz zisků a ztrát? Zde naleznete 4 významů slova výkaz zisků a ztrát. Můžete také přidat význam slova výkaz zisků a ztrát sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

výkaz zisků a ztrát


Jeden z hlavních finančních výkazů podniku zachycující veškeré výnosy, náklady a hospodářský výsledek za určité období (měsíc, rok).
Zdroj: apogeo.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

výkaz zisků a ztrát


Ukazuje, jakého hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované a minulé období. Výkaz zisku a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky.
Zdroj: czechinvest.org (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

výkaz zisků a ztrát


účetní výkaz tvořící součást účetní závěrky. Informuje o efektu, kterého podnik dosáhl zapojením majetku a kapitálu vyjádřeného v rozvaze.
Zdroj: posudek.com (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

výkaz zisků a ztrát


Výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně výsledovka) ukazuje, jakého hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované a minulé období. Výkaz zisku a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< vnitřní výnosové procento zrychlené odpisování >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam