Význam Doména
Co znamená slovo Doména? Zde naleznete 52 významů slova Doména. Můžete také přidat význam slova Doména sami

1

2   1

Doména


jméno počítače nebo sítě na internetu, např. www.itpruvodce.cz.
Zdroj: itpruvodce.cz

2

2   1

Doména


– obor pùsobnosti, pùsobištì
Zdroj: kingstyle.cz

3

1   0

Doména


Doména je Vaše unikátní adresa (název domény), pod kterou se budete prezentovat na internetu. Doménové jméno má více úrovní (resp. řádů). Jednotlivé úrovně se oddělují pomocí te [..]
Zdroj: cesky-hosting.cz

4

1   0

DOMÉNA


Doména je jmenná internetová adresa, je vždy unikátní. Nahrazuje konkrétní IP adresu (identifikace serveru, na kterém má doména webhosting (např. 92.2.198.205). Pro běžného uživatele i [..]
Zdroj: artemis-webdesign.cz

5

1   0

Doména


Pojem doména znamená v souvislosti s internetem jednoznačný identifikátor do něj připojeného počítače nebo počítačové sítě. Jednotlivé identifikátory oddělené tečkou tvoří dom [..]
Zdroj: sovanet.cz

6

1   0

doména


jednotlivé èásti jména poèítaèe oddìlené teèkou (napø. jsi.cz). Nejvíce napravo je doména prvního øádu, která oznaèuje zpravidla název státu, do které poèítaè náleží. Domén [..]
Zdroj: googledrive.com

7

1   0

Doména


Domény jsou jedinečné názvy počítačů a serverů v Internetu, pod kterými se skrývá jejich číselná hodnota (IP adresa), přes kterou počítače komunikují. Doména je pro člověka lép [..]
Zdroj: kb.wedos.com

8

1   1

Doména


Doména (doménové jméno) je adresa, pod kterou se bude zobrazovat Vaše prezentace na internetu. Obvykle jde o doménu 2. øádu.
Zdroj: onehelp.cz

9

1   1

Doména


Doména slouží jako identifikace pro počítače, které jsou připojeny do internetu. Jedná se v podstatě o adresu internetové stránky nebo také o její jméno. Každá doména má určitou ad [..]
Zdroj: crescogroup.org

10

0   0

Doména


Obecnì je to výsti¾né, unikátní jméno na internetu. Vyskytuje se v rùzných úrovních a TLD, gTLD, ccTLD a ENUM
Zdroj: torreno.freepage.cz

11

0   0

Doména


WWW adresa internetové stránky. Duplicitní obsah
Zdroj: inventic.cz

12

0   0

Doména


Internetová doména (doménové jméno) je jednoznačné jméno počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojen&e [..]
Zdroj: pixio.cz

13

0   0

Doména


unikátní název počítačové sítě nebo počítače, které jsou připojené do sítě Internet. Příklad doménového názvu je např. market.cz
Zdroj: webstranky.cz

14

0   0

Doména


Doména je jedinečný identifikátor určitého počítače v internetové síti. V oblasti internetového podnikání je důležité dbát na vhodnost tvaru a koncovky domény. Pro jednotlivé stát [..]
Zdroj: best-hosting.cz

15

0   0

DOMÉNA


internetová adresa v textovom tvare. Každá doména je unikátna. Doménami najvyššej úrovne sú domény zemepisné - štátne (cz-Česká republika, sk-Slovensko, at-Rakúsko, au-Austrália, us- [..]
Zdroj: stopline.sk

16

0   0

Doména


Je adresa, pod kterou budou vaše webové stránky na Internetu. Podrobně a srozumitelně se můžete více dozvědět o doménách na www.jakpsatweb.cz nebo na Vše o hostingu. Doména 2. řádu [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

17

0   0

Doména


Je jedinečný název, který identifikuje počítač nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%A1_dom%C3%A9na
Zdroj: stable.cz

18

0   0

Doména


Jmenné pojmenování urèitého poèítaèe v internetu. Nahrazuje IP adresu, která je nesnadno zapamatovatelná
Zdroj: czechhosting.cz

19

0   0

Doména


Doména je vždy unikátní název, který Vás či Vaši firmu reprezentuje na internetu. Má více úrovní.
Zdroj: leris.cz

20

0   0

Doména


Doménové jméno je doména druhého stupně, tvořená kombinací povolených znaků s maximální délkou 63 znaků.
Zdroj: domena.cz

21

0   0

doména


V kontextu Internetu se jako doména označuje jednoznačné jméno či identifikátor webové prezentace, sítě nebo počítače. Například virgo.magicseven.cz. Doménová jména jsou tříděna d [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

22

0   0

Doména


Doménu I. řádu většinou určuje stát, kde se server nachází (s výjimkou USA), v ČR je to .cz. Doména II. řádu, například ab-net.cz, je obvykle registrována a evidována u správce dom [..]
Zdroj: ab-net.cz

23

0   0

Doména


Doména je unikátní název Vaší prezentace. Pokud budete kupovat doménu, koupíte doménu 2.řádu - tedy www.neco.cz. Doména 1.řádu není na prodej (např. CZ je vyhrazena pro české webové [..]
Zdroj: onas.cz

24

0   0

Doména


Je vlastně pojmenování serveru konkrétním jménem. Například www.seznam.cz. Doména si nese záznam o cestě ke konkrétnímu serveru. Počítače mezi sebou komunikují na základe IP adres, s [..]
Zdroj: vhvspeed.cz

25

0   0

Doména


Doména je unikátní adresa (název domény), pod kterou se firmy, jednotlivci nebo celé skupiny lidí prezentují na internetu. Doménové jméno má více úrovní (resp. řádů). Jednotlivé úr [..]
Zdroj: airwaynet.cz

26

0   0

Doména


je internetová adresa, na které se mohou firmy či fyzické osoby prezentovat.
Zdroj: webmagazine.cz

27

0   0

Doména


DRM (Digital Rights Management), též MDRM Mobile DRM, je technologie, pomocí níž se zajišťuje dodržovaní autorských a distribučních práv autora elektronického zboží (dokumenty, hry, hu [..]
Zdroj: pocitace-internet.cz

28

0   0

Doména


Slovo doména může znamenat: působiště, hlavní obor působnosti fyzická oblast stejné magnetizace (elektromagnetické polarizace) ve feromagnetiku (feroelektriku) – praktické využití nap [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

29

0   0

Doména


název webových stránek, doménové jméno, adresa, po které zadání se objeví obsah www stránek.
petra123 - 4. dubna 2017

30

0   0

Doména


Doména nebo také nadříše (či zřídka impérium) je obvykle nejvyšší používaná taxonomická kategorie (vyjma někdy užívané superdomény Neomura).
Zdroj: cs.wikipedia.org

31

0   0

Doména


podstatné jméno doména lze volně do hovorové češtiny přeložit jako působiště, místo činnosti či revír. Doména nicméně nemusí označovat pouze místo, neboť v přeneseném slova smyslu může znamenat též silnou stránku. Příkladem takovéhoto přeneseného významu je například věta „Mojí doménou je komunikace s klienty“, kterou lze parafrázovat jako „zvládám více věcí, ale mojí nejsilnější stránkou je komunikace s klienty“.

Specifický význam má slovní spojení internetová doména. Internetová doména označuje domovské konkrétní internetové stránky, např. tyto internetové stránky se nachází na internetové doméně vyznam-slova.com. Jinými slovy, doménou je tedy například www. DOMENA.CZ/zbytekadresyodkazu.
Honzi - 4. prosince 2018

32

0   1

Doména


jednotka logického èlenìní v Internetu. Domény jsou èásti Internetové adresy oddìlené teèkou, kromì èásti zcela vlevo - to je název poèítaèe. Nejvíce vpravo je doména prvního øá [..]
Zdroj: labo.cz

33

1   2

Doména


Oznaèenie väèšinou pre doménu druhého stupòa tvorenú z bezdiakritickej abecedy, èísel a pomlèiek stojacej pred koncovkou národnej domény (napr. tvorbastranky.sk).
Zdroj: tvorbastranky.sk

34

1   2

Doména


adresa na internetu, virtuální poštovní adresa (např. www.domena.cz).
Zdroj: cevelova.cz

35

1   2

DOMÉNA


Doména je jmenná internetová adresa, je vždy unikátní. Nahrazuje konkrétní IP adresu (identifikace serveru, na kterém má doména webhosting (např. 92.2.198.205). Pro běžného uživatele i [..]
Zdroj: netsign.cz

36

1   2

Doména


Jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu. Více o fungování domén.
Zdroj: czmi.cz

37

1   2

Doména


Jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo serveru, které jsou připojené do internetu. Příkladem doménového jména je www [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

38

1   2

Doména


1. název webu, název stránek, 2. pojem doména je pou¾íván i v sítích Microsoft 1. Domény 1. øádu (TLD) jsou dvojího typu   a) národní domény (napøíklad èeská .cz, slovens [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

39

1   2

Doména


obchodní jméno organizace na webu
Zdroj: bisonrose.cz

40

1   2

doména


pùsobištì, hlavní obor pùsobnosti; fyz. oblast stejné magnetizace (elektrické polarizace) ve feromagnetiku (feroelektriku)
Zdroj: islo.cz

41

0   1

doména


část www adresy (např. www.DOMENA.cz)
Zdroj: peacock.cz

42

1   2

Doména


Doména je jednoznačný identifikátor počítače nebo sítě v internetu. Jakou doménu zvolit? Domény se dělí na několik stupňů. V rámci e-commerce je volba vhodné domény a doménového j [..]
Zdroj: shoptet.cz

43

0   1

Doména


Internetová doména (doménové jméno) je jednoznaèné jméno (identifikátor) poèítaèe nebo poèítaèové sítì pøipojené do internetu. Pøíkladem doménového jména je ebrana.cz nebo cs. [..]
Zdroj: webarchitect.cz

44

0   1

Doména


Internetová doména (doménové jméno) je jednoznaèné jméno (identifikátor) poèítaèe nebo poèítaèové sítì, které jsou pøipojené do internetu. Pøíkladem doménového [..]
Zdroj: wizards.cz

45

0   1

doména


Doména je jedineèný název pro jednotlivé adresy pracovních stanic zapojených v síti. Byl zaveden technologií DNS a je to v podstatì pøeklad identifikaèního èísla IP na jeho textovou hod [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

46

0   1

Doména


Doména je Vaše unikátní adresa, pod kterou se budete prezentovat na internetu. Doménové jméno má více úrovní (resp. řádů). Jednotlivé úrovně se oddělují pomocí tečky. Doména 1. [..]
Zdroj: domena-webhosting.cz

47

0   1

Doména


1.In Windows security, a collection of computers grouped for viewing and administrative purposes that share a common security database.2.In relational databases, the set of valid values allowed in a c [..]
Zdroj: technet.microsoft.com

48

0   1

Doména


adresa na internetu, virtuální poštovní adresa (např. www.domena.cz).
Zdroj: facebook-stranka.cz

49

0   1

Doména


Internetová doména je textová adresa serveru, na kterém se nacházejí internetové stránky. Obvykle se používá tzv. doména druhého řádu v podobě www.nazevfirmy.cz, která podléhá zpopl [..]
Zdroj: float.cz

50

0   1

DOMÉNA


Doména je internetová adresa, která je vždy unikátní. Nahrazuje konkrétní IP adresu (identifikace serveru, na kterém má doména webhosting. Pro běžného uživatele internetu je mnohem sna [..]
Zdroj: ondesign.cz

51

0   1

Doména


Doména, z anglického domain name (doménové jméno), je jednoznačné označení počítačů nebo sítí připojených k internetu. Příkladem domény je třeba www.web71.cz.
Zdroj: optimal-marketing.cz

52

0   1

Doména


Doménou se rozumí webová adresa ve tvaru www.neco.cz . Domény jsou první úrovně, to je ta koncovka „.cz“, druhé úrovně „ neco.cz“ a třetí úrovně“ nakupy.nec [..]
Zdroj: reklamniagent.cz


Přidat význam slova Doména
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< DNA polymeráza dorzální >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam