bisonrose.cz

Website:http://www.bisonrose.cz
Obdržené pozitivní hlasy6
Obdržené negativní hlasy5
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (155)

1

2   0

Reklama


využívání koupeného prostoru nebo času v médiích k propagaci produktů nebo služeb organizace. Často se používá k získání plné kontroly nad obsahem zprávy, jejím umístěním a nač [..]
Zdroj: bisonrose.cz

2

1   0

Směna


výměna zboží a služeb bez použití peněz. Obvykle jde o získání času nebo prostoru v médiích výměnou za inzerci
Zdroj: bisonrose.cz

3

1   0

Loajalita


cíl a prostředek řízení vztahu se zákazníky (CRM); smyslem získání, udržení a posilování loajality zákazníka vůči značce či firmě je dosažení stavu, kdy zákazník při rozhodov [..]
Zdroj: bisonrose.cz

4

1   2

Doména


obchodní jméno organizace na webu
Zdroj: bisonrose.cz

5

1   1

Blog


online zápisky nebo komentář psaný jednotlivcem
Zdroj: bisonrose.cz

6

0   0

Zpráva/sdělení


reklamní zpráva v rozhlasových a televizních médiích, obvykle v délce 10, 15, 30 nebo 60 sekund. Zpravidla označováno jako “spot”
Zdroj: bisonrose.cz

7

0   0

Značka


jméno, design, znak, symbol nebo jejich unifikovaná kombinace sloužící k identifikaci a odlišení produktu nebo služby od konkurenčních
Zdroj: bisonrose.cz

8

0   0

Zájmové skupiny


specifické cílové skupiny významné pro vnější komunikaci firmy, charakterizované společným zájmem (společnými rysy); ten předurčuje témata, styl i formu komunikace, jaké musí firma [..]
Zdroj: bisonrose.cz

9

0   0

Věrnostní program


programy zaměřené na vytváření dlouhodobého vztahu mezi klientem a značkou (loajalitu); jsou jedním z nástrojů customer relations managementu (CRM); jejich hlavním smyslem je přimět zák [..]
Zdroj: bisonrose.cz

10

0   0

Slovník PR a reklamy


A-C
Zdroj: bisonrose.cz


Pro zobrazení všech definic slova 155 se přihlašte, prosím.