Význam ambivalence

Co znamená slovo ambivalence? Zde naleznete 7 významů slova ambivalence. Můžete také přidat význam slova ambivalence sami

1.

0   0

ambivalence


lat., dvojznačnost, zejména v lidských vztazích a hodnoceních.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2.

0   0

ambivalence


nejednoznačnost, rozpolcenost (člověk cítí protikladné emoce, např. náklonnost i odpor k něčemu a nemůže se ujednotit na názoru)
Zdroj: schizofrenie.psychoweb.cz

3.

0   0

ambivalence


dvojakost, vnitøní rozpornost, rozpolcenost
Zdroj: islo.cz

4.

0   0

ambivalence


nejednoznačnost, rozpolcenost (člověk cítí protikladné emoce, např. náklonnost i odpor k něčemu a nemůže se ujednotit na názoru)
Zdroj: deprese.psychoweb.cz

5.

0   0

ambivalence


Dvojznačnost, dvojí význam. V psychologii pojem označující rozporný nebo proměnlivý vztah či postoj.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

6.

0   0

AMBIVALENCE


souèasnì protikladnì prožívaný citový vztah k jedné osobì nebo vìci (napø.souèasnì prožívaná sympatie a antipatie)
Zdroj: help24.cz

7.

0   0

Ambivalence


Ambivalence (z lat. ambo, oba a valeo, platit) je dvojakost nebo dvojznačnost, vnitřní rozpornost nebo rozpolcenost. Do psychologie toto slovo zavedl Eugen Bleuler roku 1910 jako označení pro zvl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova ambivalence
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< algoritmus analogie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam