Význam Cílové skupiny
Co znamená slovo Cílové skupiny? Zde naleznete 8 významů slova Cílové skupiny. Můžete také přidat význam slova Cílové skupiny sami

1

0   0

Cílové skupiny


Skupiny osob nebo organizací, které budou mít z realizovaných veřejných intervencí užitek (například obyvatelé měst a obcí, turisté, podnikatelské subjekty, účastníci školení a konferencí apod.) nebo které jsou příjemci pomoci v rámci příslušné oblasti podpory (např. nestátní neziskové organizace, podnikatelské sub [..]
Zdroj: nuts2severozapad.cz

2

0   0

Cílové skupiny


Skupiny osob nebo organizací, které budou mít z realizované finanční dotace užitek (například obyvatelé měst, turisté, osoby dlouhodobě nezaměstnané, uchazeči o zaměstnání, etnické [..]
Zdroj: rr-jihozapad.cz

3

0   0

Cílové skupiny


Skupiny osob nebo organizací, na které je dané opatření zaměřeno a které by měly v důsledku profitovat z realizace podpořených projektů.
Zdroj: grantovy-poradce.cz

4

0   0

Cílové skupiny


(angl.: target groups) Též rizikové skupiny, problémové skupiny, handicapované skupiny, zvláštní sociální skupiny apod. 1.) Skupiny lidí, které si svým speciálním postavením ve společnosti zasluhují...
Zdroj: andromedia.cz

5

0   0

Cílové skupiny


skupiny občanů, kteří jsou potencionálními nebo skutečnými příjemci sociálních služeb, jsou členěny podle věku, typu postižení či nemoci, nebo sociální situace, do které se& [..]
Zdroj: brumov-bylnice.cz

6

0   0

Cílové skupiny


Skupiny osob nebo organizací, na které je dané opatření zaměřeno a které by měly v důsledku profitovat z realizace podpořených projektů.
Zdroj: dotaceonline.cz

7

0   0

Cílové skupiny


(CS) – skupiny osob nebo organizací, na které jsou aktivity dané oblasti podpory zaměřeny. Zdroj: Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2012, verze 7)
Zdroj: rwb.cz

8

0   0

Cílové skupiny


2. pád nebo množné číslo výrazu "cílová skupina".
Cílová skupina je soubor lidí, na které je cílen marketing daného produktu. Jedná se o lidi, kteří vykazují určité společné vlastnosti (např. věk, pobyt, vzdělání, zájmy).
stepuchy - 21. dubna 2014


Přidat význam slova Cílové skupiny
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< zaměstnanecké výhody Evropský sociální fond >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam