Význam Cestovní ruch
Co znamená slovo Cestovní ruch? Zde naleznete 8 významů slova Cestovní ruch. Můžete také přidat význam slova Cestovní ruch sami

1

2   0

Cestovní ruch


Pod pojmem cestovní ruch si můžeme představit především služby, jakých se dostává lidem, kteří se rozhodnou cestovat buď po své zemi nebo vyjet do zahraničí. Obecně lze říci, že se jedná o cílený pohyb lidí za poznáváním nových destinací. Cestovní ruch tvoří část hospodářství každé země, avšak pro některé státy se stali přijíždějící cizinci hlavní složkou celoročního příjmu.
Floencze - 17. dubna 2014

2

0   0

Cestovní ruch


Cestovní ruch nebo také turismus je souhrn přechodných pobytů osob (turistů) v cílových oblastech (destinacích) a souhrn služeb, které jejich cestování a pobyty organizují a podporují. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

Cestovní ruch


Cestovní ruch nebo také turismus je souhrn přechodných pobytů osob (turistů) v cílových oblastech (destinacích) a souhrn služeb, které jejich cestování a pobyty organizují a podporují. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

Cestovní ruch


Komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, souhrn procesů budování a provozování zařízení se službami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrn [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

0   1

Cestovní ruch


Komplexní spoleèenský jev jako souhrn aktivit úèastníkù cestovního ruchu, souhrn procesù budování a provozování zaøízení se službami pro úèastníky cestovního ruchu vèetnì souhrn [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

6

0   1

Cestovní ruch


Komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, souhrn procesů budování a provozování zařízení se službami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrn [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

7

0   1

Cestovní ruch


Komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, souhrn procesů budování a provozování zařízení se službami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajiš ťují, aktivit spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, s [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

8

0   2

Cestovní ruch


Komplexní spoleèenský jev jako souhrn aktivit úèastníkù cestovního ruchu, souhrn procesù budování a provozování zaøízení se službami pro úèastníky cestovního ruchu vèetnì souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajiš ují, aktivit spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojù pro cestovní ruch, s [..]
Zdroj: stavimedum.cz


Přidat význam slova Cestovní ruch
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Centrum mìstské Cihly >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam