Význam Databáze
Co znamená slovo Databáze? Zde naleznete 34 významů slova Databáze. Můžete také přidat význam slova Databáze sami

1

1   0

Databáze


seskupení tabulek s informacemi z konkrétního webu
Zdroj: cevelova.cz

2

1   0

Databáze


(neboli datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

3

0   0

Databáze


vnitønì organizovaný soubor informací, údajù, dat
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

4

0   0

Databáze


Databáze je uložená na paměťovém médiu. Jedná se o množinu informací nebo dat, která jsou uspořádána určitém způsobem. Součástí databáze jsou například softwarové prostředky, [..]
Zdroj: crescogroup.org

5

0   0

Databáze


neboli datová základna, je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, [..]
Zdroj: bmservis.cz

6

0   0

Databáze


Systém sloužící k modelování objektů a vztahů reálného světa (včetně abstraktních nebo fiktivních) prostřednictvím digitálních dat uspořádaných tak, aby se s nimi dalo efektivně [..]
Zdroj: csk.npmk.cz

7

0   0

Databáze


datová báze (datová základna) Databáze je soubor dat, které mezi sebou mají logické vazby. Tím je umo¾nìno s tìmito daty efektivnì pracovat (vyhledávat v nich , modifikovat je, udr¾ovat [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

8

0   0

Databáze


strukturovaný formát pro organizování a udr¾ování snadno získatelných informací. Jednoduchými pøíklady databází jsou textové a kalkulaèní tabulky.
Zdroj: datoveschranky.info

9

0   0

Databáze


vnitønì organizovaný soubor informací, údajù, dat
Zdroj: islo.cz

10

0   0

Databáze


Databáze neboli datová základna je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostřed [..]
Zdroj: karatsoftware.cz

11

0   0

Databáze


množina informací s vyhledávacím systémem
Zdroj: sun2.biomed.cas.cz

12

0   0

Databáze


Druhy databází podle zpracování dokumentů a podle druhového zaměření: bibliografické - dokumentografické- záznamy o primárních dokumentech (případně doplněné abstrakty) zpracované [..]
Zdroj: sun2.biomed.cas.cz

13

0   0

Databáze


soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich [..]
Zdroj: business.center.cz

14

0   0

Databáze


Databáze je souhrn strukturovaných dat, s nimiž lze pomocí nìjakého databázového systému manipulovat (vyhledávat, porovnávat, tøídit, editovat apod.)
Zdroj: it-slovnik.cz

15

0   0

Databáze


Databáze je soubor dat. Systém pro řízení databází umožňuje ukládat data do databáze, dotazovat se na uložená data a dále se stará o to, aby data byla uložena efektivně a aby se dala [..]
Zdroj: cesky-hosting.cz

16

0   0

Databáze


Databáze je soubor dat. Systém pro řízení databází umožňuje ukládat data do databáze, dotazovat se na uložená data a dále se stará o to, aby se dala rychle a v požadovaném formátu vy [..]
Zdroj: domena-webhosting.cz

17

0   0

Databáze


Kolekce informací, tabulek a dalších objektů uspořádány a předloženy sloužit k určitému konkrétnímu účelu, například vyhledávání, řazení a recombining data.
Zdroj: technet.microsoft.com

18

0   0

Databáze


Databáze je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Databázi si můžete nejsnáze představit jako papírovou kartotéku známou z lékařských ordina [..]
Zdroj: adaptic.cz

19

0   0

Databáze


1.) Softwarové prostředky (soubory programů) určené pro vytváření, zpracovávání a užívání určitým způsobem utříděných (organizovaných) dat. 2.) Utříděný soubor informací zpracovaný pro zcela...
Zdroj: andromedia.cz

20

0   0

Databáze


je určitá uspořádaná množina dat uložená na paměťovém médiu. V širším slova smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci a uloženými daty a přístup k nim
Zdroj: bezpecne-online.cz

21

0   0

Databáze


seskupení tabulek s informacemi z našeho webu, například  seznam zboží, atd.
Zdroj: facebook-stranka.cz

22

0   0

Databáze


Databáze je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Databázi si můžete nejsnáze představit jako papírovou kartotéku. Databáze obsahuje data uložená na pa [..]
Zdroj: oxyshop.cz

23

0   0

Databáze


Databázi bychom mohli definovat jako prostøedí, kam lze ukládat data a urèitým zpùsobem s daty manipulovat. S databází lze komunikovat prostøednictv&iacut [..]
Zdroj: webdesign-malek.cz

24

0   0

Databáze


Databáze je u webových aplikací určená k ukládání potřebných dat, které jsou přesně řazeny a zpětně využívány pro pracování dané aplikace. Dnes jsou využívány především dat [..]
Zdroj: best-hosting.cz

25

0   0

Databáze


Je součást všech našich programů. Je to soubor, do kterého se ukládají všechna data. Pomocná resp. pracovní databáze se jmenuje dbimex.gdb a využívá se při importech dat. Hlavní databáze se jmenuje dbini.gdb a jsou v ní uložená data za aktuální rok. Archivní databáze se jmenují dbiniXXXX.gdb [..]
Zdroj: inisoft.cz

26

0   0

Databáze


Databáze (neboli datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. Systém pro řízení databází umožňuje ukládat data do databáze, dotaz [..]
Zdroj: ignum.cz

27

0   0

Databáze


Množstí dat organizované tak, aby byla co nejsnadnìji používána, mìnìna èi obsluhována.
Zdroj: czechhosting.cz

28

0   0

Databáze


Databáze je datové uložiště umožňující logické ukládání dat do předem definovaných tabulek. Výsledkem mohou být velice rozsáhlé databáze obsahující milióny záznamů. Firmy vytv [..]
Zdroj: leris.cz

29

0   0

Databáze


Pojem databáze se používá pro označení dvou různých objektů. Jako databáze se jednak chápe uspořádaná možina dat s případnými vnitřními vazbami mezi daty a druhak se jako databáze označuje systém pro správu této množiny dat. Nejčastěji se pojmem databáze označuje spojení obou - jak vlastních strukturovaných dat, tak [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

30

0   0

Databáze


Databáze je místo, kam jsou veškerá Vaše data ukládána. Pokud jsou v databázi data, je její hodnota mnohem vyšší, než například samotný program (např. webové stránky), který datab [..]
Zdroj: onas.cz

31

0   0

Databáze


Databáze vytvořené experty společnosti Kaspersky Lab obsahující podrobný popis všech aktuálně existujících ohrožení zabezpečení počítače i metody jejich zjišťování a zneškod [..]
Zdroj: rescuedisc.helpmax.net

32

0   0

Databáze


Databáze (neboli datová základna) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

33

0   0

Databáze


Databáze (neboli datová základna) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

34

0   1

Databáze


vnitřně organizovaný soubor informací, údajů, dat
Zdroj: coznamena.cz


Přidat význam slova Databáze
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Kalibrace Firemní identita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam