Význam Deficit
Co znamená slovo Deficit? Zde naleznete 17 významů slova Deficit. Můžete také přidat význam slova Deficit sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


Převaha výdajů nad příjmy, převaha pasiv nad aktivy.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


Negativní bilance obchodu nebo plateb.
Zdroj: czechwealth.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


schodek, záporná bilance rozpočtu, pokud jsou výdaje vyšší než příjmy
Zdroj: mojeinvestice.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


Schodek, nedostatek, převaha výdajů nad příjmy.
Zdroj: usetritnadanich.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


viz neurokognitivní deficit
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


Schodek. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje)  
Zdroj: eakcie.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


schodek, ztráta, nedostatek
Zdroj: islo.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


Negativní bilance obchodu nebo plateb.
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


schodek - převaha výdajů nad příjmy, - převaha pasiv nad aktivy, - převaha potřeb nad zdroji, apod.
Zdroj: business.center.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


Schodek, nedostatek, převaha výdajů nad příjmy.
Zdroj: uctovani.net

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


Nedostatok, záporný rozdiel. Prevaha výdavkov nad prímami, často sa vyskytuje aj označenie schodok.
Zdroj: ako-uctovat.sk

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


Prebytok rozpoètových výdavkov nad rozpoètovými príjmami.
Zdroj: unitas.gov.sk (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


Pøevaha výdajù nad pøíjmy, pøevaha pasiv nad aktivy.
Zdroj: klo.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


úbytek, ztráta, nedostatek nìèeho (d. psychický, senzorický aj.) - reverzibilní, doèasný nedostatek (též dificilita)
Zdroj: help24.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deficit


Pokud říkáme, že máme něčeho deficit, obecně mluvíme o tom, že toho máme nedostatek a chybí nám to. Původně jde o termín používaný hlavně v účetnictví, kde deficit znamená záporný zůstatek, jinak nazývaný také manko. Znamená to tedy, že výdaje přesahují příjmy. Deficit státního rozpočtu se označuje také jako shodek a je to číselně vyjádřená záporná hodnota. Lze se setkat i s pojmem “sluchový/zrakový deficit”, který značí nedostatečnost v oblasti vnímání zvuku nebo obrazu.V běžném životě lidé někdy mluví o tom, že musejí “dohnat spánkový deficit”, tedy pořádně se vyspat po období, kdy se jim pořádného spánku nedostávalo. Slovo deficit je převzaté z latiny a lze ho přeložit jako “chybí”.
Zu - 11. prosince 2018

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Deficit


Schodek, rozdíl mezi nižšími pøíjmy a vyššími výdaji, bìžný u státních rozpoètù. Tam je hrazen úvìrem, èímž narùstá státní dluh. Je zdrojem inflace a dlouhodobì vždy vede k ekonomické a [..]
Zdroj: marxismus.cz

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Deficit


Prevaha výdavkov nad prímami, často sa vyskytuje aj označenie schodok.
Zdroj: vub.sk

<< Debet Den platby >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam