Význam E-procurement
Co znamená slovo E-procurement? Zde naleznete 3 významů slova E-procurement. Můžete také přidat význam slova E-procurement sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

E-procurement


oblast elektronické komerce pomocí Internetu pro automatizovaný nákup zboží a služeb (elektronická tržiště, elektronické aukce) 
Zdroj: bmservis.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-procurement


  Využívání nových technologií pro zefektivnìní nákupu zboží, materiálu, služeb a majetku. Øešení na bázi e-procurementu umožòují firmám dosáhnout nižších poøizovacích cen vstupù a zároveò zlevnit a zefektivnit proces jejich poøizování.
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-procurement


E-procurement (elektronická tržiště, e-tržiště, elektronické aukce, e-aukce) je oblastí elektronické komerce. Účastníci systémů získávají schopnost kontrolovat své nákupy, snižovat nákupní ceny, zlepšovat výrobní cykly, získávat nové odběratele a zbavovat se nadnormativních…
Zdroj: shopcentrik.cz (offline)

<< Vyrovnávací pamì EJB >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam