Význam Genocida
Co znamená slovo Genocida? Zde naleznete 5 významů slova Genocida. Můžete také přidat význam slova Genocida sami

1

0   0

Genocida


Vyhlazování národù, etnických, rasových èi náboženských skupin obyvatelstva. Od r. 1946 je zloèinem podle mezinárodního práva, od r. 1951 jsou zásady boje proti ní závazné i pro ty stát [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Genocida


zloèin vyvražïování a vyhlazování pøíslušníkù národních, etnických, náboženských a rasových skupin
Zdroj: islo.cz

3

0   0

Genocida


Systematická a plánovaná likvidace nějaké etnické, rasové nebo politické skupiny.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

0   0

Genocida


øidèeji genocidium – vyhlazování (vyvražïování) skupin obyvatelstva z národnostních, rasových, politických nebo náboženských dùvodù. Jeden z nejt잚ích zloèinù proti lidskosti. Nejvìtšího rozsahu dosáhla za 2. svìtové války v zemích obsazených nacisty provádìna též v bývalém SSSR.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

5

0   0

Genocida


Genocida (latinsky genocidium) je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako „úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní sku [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Genocida
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Genius loci Geocentrismus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam