Význam Instituce
Co znamená slovo Instituce? Zde naleznete 5 významů slova Instituce. Můžete také přidat význam slova Instituce sami

1

3   0

Instituce


Relativnì stálý souhrn norem, vztahù a vzorcù chování s jasnì vymezenou rolí ve spoleènosti, jako napø. rodina, škola, armáda, církev, stát, právo, zamìstnání apod. Vznikl [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Instituce


orgán, úøad; soubor právnì upravených vztahù mezi lidmi
Zdroj: islo.cz

3

0   0

Instituce


Osoby, zařízení, prostředky s účelově stálými činnostmi, které vystupují jako regulátory společenské činnosti. Procesem vytváření instituce je institucionalizace. Vzniká tím, že v průběhu času se...
Zdroj: andromedia.cz

4

0   0

Instituce


Pochází z latinského instituere (zřídit). V běžné řeči obvykle označuje nějakou organizaci, nicméně v sociologii působí jako vzor jednání a mechanismus sociální kontroly (takže například demokracie, školství, adopce, atp.).
XSonnyk5 - 24. dubna 2014

5

0   0

Instituce


Instituce (z lat. instituere, ustanovit, zřídit) znamená v sociologii obecně praktikovaný, schvalovaný a předávaný způsob jednání a vztahů. Působí jednak jako mechanismus sociální kon [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Instituce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Instinkt Instrumentalismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam