Význam MSP
Co znamená slovo MSP? Zde naleznete 13 významů slova MSP. Můžete také přidat význam slova MSP sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


EU považuje za MSP takovou společnost, která má méně než 250 zaměstnanců a obrat do 50 mil. EUR. V rámci MSP dále rozlišujeme mikropodniky (do 10 zaměstnanců a s obratem do 2 mil. EUR), malé podniky ( [..]
Zdroj: nextfinance.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


Viz Poskytovatel služeb èlenùm / Member Service Provider neboli Zpracovatel.
Zdroj: vimevic.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


EU pova¾uje za MSP takovou spoleènost, která má ménì ne¾ 250 zamìstnancù a obrat do 50 mil. EUR. V rámci MSP dále rozli¹ujeme mikropodniky (do 10 zamìstnancù a s obratem do 2 mil. EUR), malé podniky ( [..]
Zdroj: cechmal.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


Malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Postup pro klasifikování podnikatelské subjektu jako MSP naleznete v sekci Rádce.
Zdroj: czechinvest.org (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


Oficiální definice podniku zaměstnávajícího méně než 250 zaměstnanců, jehož více než 25 % není řízeno společností, která není MSP.
Zdroj: grantovy-poradce.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


Zkratka pro malé a střední podniky. Lyoness definuje MSP firmu s maximálně dvěmi pobočkami a miximálně 20 zaměstnanci (orientační hodnota).
Zdroj: lyoness.net

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


Oficiální definice podniku zaměstnávajícího méně než 250 zaměstnanců, jehož více než 25 % není řízeno společností, která není MSP.
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


Malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Postup pro klas [..]
Zdroj: mpo-oppi.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


Malý a střední podnik. EU považuje za MSP společnost, která má méně než 250 zaměstnanců a obrat do 50 mil. EUR.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


Malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. [..]
Zdroj: enovation.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


Podle EU je to kategorie podniků, jenž mají méně než 250 zaměstnanců a obrat do 50 mil. EUR. Mezi MSP řadíme mikropodniky, malé podniky a střední podniky. Jejich výhodou je schopnost rychleji reagovat na změny a požadavky trhu. Odborná literatura používá zkratky z angličtiny - SME nebo SMB.
Zdroj: novaspolecnost.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


MSP je zkratka pro ekonomický výraz "malé a střední podniky". Za malé a střední podniky jsou dle definice označovány firmy, jejichž počet zaměstnanců nepřekračuje 250 a roční obrat není vyšší než 50 milionů euro. Tyto podniky tvoří kolem 99 % všech firem v Evropské unii.
gertasik - 20. dubna 2014

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MSP


Ministerstvo spravedlnosti je ministerstvo, resp. ústřední orgán státní správy, který má na starosti oblast soudnictví, státního zastupitelství, vězeňství apod. Může jít např. o: Ministerstvo spravedl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Monopol nepřímé daně >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam