Význam Matoliny
Co znamená slovo Matoliny? Zde naleznete 6 významů slova Matoliny. Můžete také přidat význam slova Matoliny sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Matoliny


technologický slovník  Slupky, tøapiny, pecièky, kterou zbudou z hroznù po odlisování ¹»ávy. Pou¾ívají se k výrobì matolinového vína, k výrobì destilátù nebo jako krmivo pro dobytek.
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Matoliny


Matoliny jsou nezkvašené nebo zkvašené výlisky (pevná část neodzrněných hroznů) po vylisování moštu nebo vína při výrobě vín červených
Zdroj: encyklopedie-vina.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Matoliny


pevné zbytky ovoce nebo hroznù po vylisování
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Matoliny


Matoliny jsou nezkvašené nebo zkvašené výlisky (pevná část neodzrněných hroznů) po vylisování moštu nebo vína při výrobě vín červených
Zdroj: global-wines.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Matoliny


Slupky, třapiny, pecičky, které zbydou z hroznů po odlisování šťávy. Používají se k výrobě matolinového vína, k výrobě destilátů nebo jako krmivo pro dobytek.
Zdroj: winelink.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Matoliny


Matoliny jsou pevné zbytkové produkty po vylisování vína či ovoce – třapiny, stopky či slupky. Vylisováním se odstraní až dvě třetiny obsahu použitého ovoce (výlisnost je závislá na druhu ovoce a použ [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Matolinové víno Mdlé víno >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam