Význam Tlaková voda
Co znamená slovo Tlaková voda? Zde naleznete 9 významů slova Tlaková voda. Můžete také přidat význam slova Tlaková voda sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tlaková voda


voda, která na základì nahromadìní se a vztlaku vyvíjí tlak na stavební dílce, napø. suterény, podzemní garáže atd., ležící v dosahu spodní vody.
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tlaková voda


Podzemní voda, která, když se nahromadí, vyvíjí tlak na stavební dílce. Problémy s tlakovou vodou bývají nejčastěji v suterénech budov či v podzemních garážích.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tlaková voda


voda, která na základě nahromadění se a vztlaku vyvíjí tlak na stavební dílce, např. suterény, podzemní garáže atd., ležící v dosahu spodní vody.
Zdroj: admd.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tlaková voda


voda, která na základì nahromadìní se a vztlaku vyvíjí tlak na stavební dílce, napø. suterény, podzemní garáže atd., ležící v dosahu spodní vody.
Zdroj: bydlenisnu.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tlaková voda


voda, která na základě nahromadění se a vztlaku vyvíjí tlak na stavební dílce, např. suterény, podzemní garáže atd., ležící v dosahu spodní vody.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tlaková voda


voda, která na základě nahromadění se a vztlaku vyvíjí tlak na stavební dílce, např. suterény, podzemní garáže atd., ležící v dosahu spodní vody.
Zdroj: cip-stavby.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tlaková voda


voda, která na základě nahromadění se a vztlaku vyvíjí tlak na stavební dílce, např. suterény, podzemní garáže atd., ležící v dosahu spodní vody.
Zdroj: ipok.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tlaková voda


voda, která na základì nahromadìní se a vztlaku vyvíjí tlak na stavební dílce, napø. suterény, podzemní gará¾e atd., le¾ící v dosahu spodní vody.
Zdroj: libros.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tlaková voda


voda, která na základě nahromadění se a vztlaku vyvíjí tlak na stavební dílce, např. suterény, podzemní garáže atd., ležící v dosahu spodní vody.
Zdroj: stavebnicentrum.cz (offline)

<< Tìsnìní dveøí Tmel >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam