Význam Valná hromada
Co znamená slovo Valná hromada? Zde naleznete 17 významů slova Valná hromada. Můžete také přidat význam slova Valná hromada sami

1

0   0

valná hromada


shromáždění spolku, jehož se mohou účastnit všichni jeho členové
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

Valná hromada


– je orgán typický pro občanská sdružení (ale ze zákona nepovinný). Jejími členy jsou všichni členové sdružení, kteří obvykle rozhodují o nejpodstatnějších věcech organizac [..]
Zdroj: proculture.cz

3

0   0

Valná hromada


Nejvyšší orgán spoleènosti. Provádí nejdùležitìjší rozhodnutí, která se týkají napøíklad rozdìlení zisku spoleènosti, schválení úèetní závìrky, stanov, rozhodnutí o fúzi [..]
Zdroj: akcie.cz

4

0   0

valná hromada


nejvyšší orgán u akciové společnosti; právo účastnit se valné hromady má každý akcionář (je to právo, ne povinnost), kteří zde uplatňují svá práva; rozhodují o nejdůležitějš [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

0   0

Valná hromada


Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, do jejíž působnosti například patří schvalování účetní z&aacut [..]
Zdroj: czechwealth.cz

6

0   0

Valná hromada


Jako kolektivní orgán je ve/v: • Společnosti s ručením omezeným shromážděním společníků, kteří vykonávají své právo účastnit se vedení společnosti. • Akciové společnosti s [..]
Zdroj: firmus.cz

7

0   0

Valná hromada


Nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Má výlučně rozhodovací pravomoci v klíčový [..]
Zdroj: podnikejsnadno.cz

8

0   0

Valná hromada


Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, do jejíž působnosti například patří schvalování účetní z&aacut [..]
Zdroj: ludvik-turek.com

9

0   0

Valná hromada


Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti, která dělá nejdůležitější rozhodnutí. Schází se v různých intervalech, určených stanovami, kolektivní smlouvou nebo zakládací lis [..]
Zdroj: yourfirm.cz

10

0   0

Valná hromada


Je nejvyšším orgánem společnosti a rozhoduje mimo jiné např. i o výplatě dividend.
Zdroj: patria-direct.cz

11

0   0

valná hromada


nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti kolektivní orgán v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni společníci, resp. všichni akcionáři (mi [..]
Zdroj: business.center.cz

12

0   0

Valná hromada


je zasedání akcionářů, může rohodovat o vedení společnosti, jak má být nakládáno s majetkem společnosti apod...
Zdroj: investors.nazory.cz

13

0   0

Valná hromada


Nejvyšší orgán obchodní společnosti, provádějící nejdůležitější rozhodnutí. Může řešit všechny záležitosti společnosti, jako je například rozdělení zisku společnosti, vnit [..]
Zdroj: novaspolecnost.cz

14

0   0

Valná hromada


Valná hromada je časté označení nejvyššího orgánu obchodní společnosti či jiné právnické osoby korporačního typu, který dělá nejdůležitější rozhodnutí. Schází se v různýc [..]
Zdroj: pbo.cz

15

0   0

Valná hromada


nejvyšší orgán Intergramu, který tvoří individuální i kolektivní členové, činnost Valné hromady upravují stanovy Intergramu.
Zdroj: intergram.cz

16

0   0

valná hromada


Nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti kolektivní orgán v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni společníci, resp. všichni akcionáři (mi [..]
Zdroj: trustservices.cz

17

0   0

Valná hromada


Valná hromada je časté označení nejvyššího orgánu obchodní společnosti či jiné právnické osoby korporačního typu, který dělá nejdůležitější rozhodnutí. Schází se v různýc [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Valná hromada
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Uzavřený podílový fond Value Date >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam