Význam eutrofizace
Co znamená slovo eutrofizace? Zde naleznete 10 významů slova eutrofizace. Můžete také přidat význam slova eutrofizace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofizace


(eutrophication): Obohacení vody o živiny, které způsobuje zvýšený růst řas a jiných rostlin.
Zdroj: resilience.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofizace


zneèištìní vod jejich nadmìrným obohacením živnými látkami (napø. z hnojiv), které vede zvláštì k pøemnožení øas.
Zdroj: labo.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofizace


postupné obohacování vody a půdy organickými živinami, které má za  následek růst primární produkce zelené hmoty. Eutrofizace přirozená – proces trvající tisíce až desetitisíce let. Eutrofizace indukovaná ,(antropogenní) – představuje významné zkrácení procesu na roky až desítky let, je především způsobena metodami užívanými  zemědělství, průmyslov [..]
Zdroj: goniatit.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofizace


je proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor;
Zdroj: opzp.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofizace


obohacování prostøedí živinami, hnojením
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofizace


– zvýšení obsahu živin (fosfor, dusík), v povrchových vodách vyvolává intenzivní rùst primárních producentù (øas, sinic, „vodního kvìtu“).
Zdroj: usbf.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofizace


Pochod nadměrného obohacení půdy nebo vody živinami, především fosforečnany a dusičnany. Eutrofizace půdy vede k nadměrné tvorbě biomasy a k výměně druhového složení a k převládnutí cizorodých, konkur [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofizace


Nadměrné obohacení vody živinami, především fosforečnany a dusičnany
Zdroj: cez.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofizace


Eutrofizace je proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor. Rozlišujeme přirozenou eutrofizaci (jejímž hlavním zdrojem je výplach těchto živin z půdy a rozklad mrtvých organismů) a nepřiro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

eutrofizace


Proces znehodnocování a zhoršování kvality povrchové vody, při kterém dochází k obohacování živinami (dusík a fosfor), nejčastěji splachem dusíkatých a fosforečných hnojiv z polí. Vlivem eutrofizace vod poté dochází k přemnožení sinic a bakterií.
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

<< euryekní EVA >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam