Význam informace
Co znamená slovo informace? Zde naleznete 20 významů slova informace. Můžete také přidat význam slova informace sami

1

1   0

informace


údaj, zpráva, vědomost | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

informace


information
Zdroj: ped.muni.cz

3

0   0

informace


Aminostar
Zdroj: eshop.aktin.cz

4

0   0

informace


sdělení, zpráva, data
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

0   0

informace


1. kognitivní vìdy: vyjádøení, záznam, odraz urèité dílèí vlastnosti reálného svìta, nebo svìta virtuálního, budovaného podle urèitých pravidel. Ukázky informací: nejvyšší tep [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0   0

informace


poznatek sdílený tím, že se komunikuje (sdìlitelná znalost èi fakta), a snižující nejistotu Terminologická poznámka
Zdroj: info.sks.cz

7

0   0

informace


poznatek sdílený tím, že se komunikuje (sdìlitelná znalost èi fakta), a snižující nejistotu Terminologická poznámka
Zdroj: web.sks.cz

8

0   0

informace


Údaj nebo hodnota, která se zpravidla strojově zpracovává.
Zdroj: historiepocitacu.cz

9

0   0

informace


zpráva, sdìlení; vnesení tvaru, zformování
Zdroj: islo.cz

10

0   0

informace


Garáž
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

11

0   0

informace


– velièina, která má rùzný význam v rùzných oborech. V technických vìdách znamená zprávu zapsanou jako uspoøádaný øetìzec symbolù. Nejmenší informací je jeden bit [..]
Zdroj: aldebaran.cz

12

0   0

informace


viz Doprovodná informace, Zveřejněná informace jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznam [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

13

0   0

informace


viz Utajovaná informace
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

14

0   0

informace


(angl.: information) 1.) Z hlediska teorie informací bývá informace definována jako neenergetická veličina, úměrná zmenšení entropie (míře neurčitosti, neznalosti) systému. Přírůstek informace do...
Zdroj: andromedia.cz

15

0   0

informace


je zpráva, zasílaná od vysílače k přijímači. v informační technice znamená zpracování nebo organizace dat. v počítačové terminologii se formálně udává, že jeden bit, jako číslice dvojkové číselné soustavy, je jednotkou informace.
Zdroj: bezpecne-online.cz

16

0   0

informace


Zpráva získaná utříděním a zpracováním dat a pomáhající poznat objekty zájmu, prostředí a vztahy mezi nimi. Na informace lze pohlížet například z hlediska: Zdrojů, ze kterých jsou [..]
Zdroj: survio.com

17

0   0

informace


Informace je zpráva nebo sdělení. Americký antropolog Gregory Bateson definuje informaci jako „takový rozdíl, na němž záleží“ (the difference which makes difference). Každý člověk s [..]
Zdroj: studiummba.cz

18

0   0

informace


Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

19

0   0

informace


Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

20

0   1

informace


obsah a smysl zprávy zvyšující organizovanost a uspořádanost soustavy.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com


Přidat význam slova informace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< d?ležitý hlava >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam