Význam informace
Co znamená slovo informace? Zde naleznete 20 významů slova informace. Můžete také přidat význam slova informace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


údaj, zpráva, vědomost | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


poznatek sdílený tím, že se komunikuje (sdìlitelná znalost èi fakta), a snižující nejistotu Terminologická poznámka
Zdroj: info.sks.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


poznatek sdílený tím, že se komunikuje (sdìlitelná znalost èi fakta), a snižující nejistotu Terminologická poznámka
Zdroj: web.sks.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


information
Zdroj: ped.muni.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


Aminostar
Zdroj: eshop.aktin.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


sdělení, zpráva, data
Zdroj: klub.slovniky.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


1. kognitivní vìdy: vyjádøení, záznam, odraz urèité dílèí vlastnosti reálného svìta, nebo svìta virtuálního, budovaného podle urèitých pravidel. Ukázky informací: nejvyšší teplota ve stínu dosáhla 3.7 [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


Údaj nebo hodnota, která se zpravidla strojově zpracovává.
Zdroj: historiepocitacu.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


zpráva, sdìlení; vnesení tvaru, zformování
Zdroj: islo.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


Garáž
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


– velièina, která má rùzný význam v rùzných oborech. V technických vìdách znamená zprávu zapsanou jako uspoøádaný øetìzec symbolù. Nejmenší informací je jeden bit odpovídající zápisu d [..]
Zdroj: aldebaran.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


viz Doprovodná informace, Zveřejněná informace jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. informací podle zákona 106/2006 Sb. není počítačový program. § 3 odst. 3, 4 z [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


viz Utajovaná informace
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


(angl.: information) 1.) Z hlediska teorie informací bývá informace definována jako neenergetická veličina, úměrná zmenšení entropie (míře neurčitosti, neznalosti) systému. Přírůstek informace do...
Zdroj: andromedia.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


je zpráva, zasílaná od vysílače k přijímači. v informační technice znamená zpracování nebo organizace dat. v počítačové terminologii se formálně udává, že jeden bit, jako číslice dvojkové číselné soustavy, je jednotkou informace.
Zdroj: bezpecne-online.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


Zpráva získaná utříděním a zpracováním dat a pomáhající poznat objekty zájmu, prostředí a vztahy mezi nimi. Na informace lze pohlížet například z hlediska: Zdrojů, ze kterých jsou získány: Primární in [..]
Zdroj: survio.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


Informace je zpráva nebo sdělení. Americký antropolog Gregory Bateson definuje informaci jako „takový rozdíl, na němž záleží“ (the difference which makes difference). Každý člověk subjektivně přisuzuj [..]
Zdroj: studiummba.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stav [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stav [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

informace


obsah a smysl zprávy zvyšující organizovanost a uspořádanost soustavy.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

<< d?ležitý hlava >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam