cmzrb.cz

Obdržené pozitivní hlasy19
Obdržené negativní hlasy6
Karma:12 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (64)

1

9 Thumbs up   3 Thumbs down

de minimis


Pravidlo pro poskytování veřejné podpory malého rozsahu (podle nařízení Komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES), které se vztahuje k žadatelům o podporu. Znamená, že podnikateli (příjemci podpory) nesmí být v jakémkoliv tříletém zdaňovacím období (tj. v běžném roce a dvou předchozích letech) poskytnuta celkem podpora vyšší než je [..]
Zdroj: cmzrb.cz (offline)

2

4 Thumbs up   0 Thumbs down

avalovaná směnka


Směnka spolupodepsaná třetí osobou, která se stává ručitelem dluhu v případě platební neschopnosti toho, kdo směnku vystavil (příjemce podpory
Zdroj: cmzrb.cz (offline)

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

archivace


Uložení účetních a daňových dokladů
Zdroj: cmzrb.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

jistina


Základní půjčovaná suma, tj. celková smluvní výše poskytnutého úvěru bez úroků a poplatků. Jistina je splatná v částkách a termínech sjednaných ve smlouvě o úvěru.
Zdroj: cmzrb.cz (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

odklad splátek


Doba od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru do data první splátky jistiny úvěru. Zvýhodnění, které snižuje finanční zatížení příjemce úvěru
Zdroj: cmzrb.cz (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

projekt


Pojem je používán ve dvojím významu. Jedná se buď o:
Zdroj: cmzrb.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analytická evidence


Způsob evidence, která musí být vedena ke splnění požadavku na zřetelné oddělení účetních případů souvisejících s podpořeným projektem od běžných účetních případů. U podnikatelů
Zdroj: cmzrb.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cz-nace


Klasifikace ekonomických činností uspořádaná do skupin s přiřazenými číselnými kódy. Přehled podnikatelských činností zařazených v CZ-NACE, které mohou být podporovány z veřejných zdrojů, je uveden jako příloha příslušného programu nebo jako společná příloha pro více programů podpory. Součástí příloh je i výčet činností, na které nelze podporu posk [..]
Zdroj: cmzrb.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

čmzrb


Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
Zdroj: cmzrb.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

daňová evidence


Systém vedení záznamů o hospodaření podnikatele v souladu s ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který mohou využívat fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku (nahrazuje dřívější tzv. jednoduché účetnictví).
Zdroj: cmzrb.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 64 se přihlašte, prosím.