Význam Ekologická stabilita
Co znamená slovo Ekologická stabilita? Zde naleznete 9 významů slova Ekologická stabilita. Můžete také přidat význam slova Ekologická stabilita sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekologická stabilita


Schopnost ekosystému vyrovnávat zmìny zpùsobené vnìjšími èiniteli a zachovávat své pøirozené vlastnosti a funkce.
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekologická stabilita


je schopnost ekosystému vyrovnávat zmìny zpùsobené vnìjšími èiniteli a zachovávat své pøirozené vlastnosti a funkce.
Zdroj: vaulton.webpark.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekologická stabilita


Je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů). [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekologická stabilita


Stav, kdy ekosystém zvládá vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekologická stabilita


Schopnost ekosystému vyrovnávat zmìny zpùsobené vnìjšími èiniteli a zachovávat své pøirozené vlastnosti a funkce.
Zdroj: bydlenisnu.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekologická stabilita


Schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekologická stabilita


Schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.
Zdroj: cip-stavby.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekologická stabilita


schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a fuknce
Zdroj: realitnislovnik.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekologická stabilita


schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce Pramen § 4 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Viz také ekosystém
Zdroj: business.center.cz (offline)

<< Ekologická rovnováha Ekologická zátìž >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam