Význam Obchodní společnost
Co znamená slovo Obchodní společnost? Zde naleznete 14 významů slova Obchodní společnost. Můžete také přidat význam slova Obchodní společnost sami

1

2   0

Obchodní společnost


Právnická osoba založená za účelem podnikání.
Zdroj: apogeo.cz

2

0   0

Obchodní společnost


právnická osoba,
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

3

0   0

Obchodní společnost


Právnická osoba založená za účelem podnikání podle Hlavy I (§ 56 - § 220) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (tzn. ne družstva).
Zdroj: cmzrb.cz

4

0   0

Obchodní společnost


viz Právnická osoba
Zdroj: afinea.cz

5

0   0

Obchodní společnost


 Sdružení dvou nebo více podnikatelů k provozování podnikatelské činnosti pod společným obchodním názvem.
Zdroj: eakcie.cz

6

0   0

Obchodní společnost


 Obchodní společností (dále tak jen „společností“) se rozumí právnická osoba založená za účelem podnikání. Obchodní společnosti se dělí na kapitálové a osobní. Kapitálo [..]
Zdroj: firmus.cz

7

0   0

Obchodní společnost


Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či z&a [..]
Zdroj: podnikejsnadno.cz

8

0   0

Obchodní společnost


Jde o soukromoprávní sdružení osob, které se sdružují za účelem podnikání, tedy za účelem soustavné činnosti provozované samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za ú [..]
Zdroj: profispolecnosti.cz

9

0   0

Obchodní společnost


Jde o soukromoprávní sdružení osob, které se sdružují za účelem podnikání, tedy za účelem soustavné činnosti provozované samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za [..]
Zdroj: yourfirm.cz

10

0   0

Obchodní společnost


veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení Obchodní spole [..]
Zdroj: business.center.cz

11

0   0

Obchodní společnost


právnická osoba,
Zdroj: online-slovnik.cz

12

0   0

Obchodní společnost


Obchodní společnost je právnická osoba vzniklá za účelem podnikání. Vzniká dnem, kdy je zapsána do obchodního rejstříku. Nejčastěji používané typy obchodních společností v České republice jsou společnost s ručením omezeným a akciová společnost.
Zdroj: novaspolecnost.cz

13

0   0

Obchodní společnost


Obchodní společnosti v legislativě České republiky upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, který nabyl účinnosti k 1. lednu 2014. Obchodní společnosti a [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   1

Obchodní společnost


Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společností či zákon jinak.“ Ustanovení § 56 odst. 1 obchodního zákoníku (tj [..]
Zdroj: zalozeni-spolecnosti-online.cz


Přidat význam slova Obchodní společnost
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Obchodní rejstřík AVA >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam