Význam Podkroví
Co znamená slovo Podkroví? Zde naleznete 15 významů slova Podkroví. Můžete také přidat význam slova Podkroví sami

1

2   0

Podkroví


Pøístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, urèený k úèelovému využití.
Zdroj: stavimedum.cz

2

1   0

Podkroví


ze stavebnìprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovná ploše pod ním ležícího podlaží.
Zdroj: stavimedum.cz

3

1   0

Podkroví


ze stavebnìprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovná ploše pod ním ležícího podlaží. Rovnìž se jedná o pøístupný p [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

4

0   0

Podkroví


ze stavebněprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovná ploše pod ním ležícího podlaží. Přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.
Zdroj: centrum-rodinne-domy.cz

5

0   0

Podkroví


Přístupný vnitřní prostor nacházející se nad posledním nadzemním podlažím přímo pod střechou. Je vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi. Na rozdíl od půdy sl [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

0   0

Podkroví


ze stavebněprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovná ploše pod ním ležícího podlaží. Přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.
Zdroj: admd.cz

7

0   0

Podkroví


ze stavebněprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovná ploše pod ním ležícího podlaží. Rovněž se jedná o přístupný p [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

8

0   0

Podkroví


ze stavebněprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovná ploše pod ním ležícího podlaží.
Zdroj: cip-stavby.cz

9

0   0

Podkroví


Přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.
Zdroj: cip-stavby.cz

10

0   0

Podkroví


ze stavebněprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovn&aacu [..]
Zdroj: gservis.cz

11

0   0

Podkroví


Přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelov& [..]
Zdroj: gservis.cz

12

0   0

Podkroví


ze stavebnìprávního hlediska jde o ka¾dé podla¾í nad nejvy¹¹ím plným podla¾ím, mající plochu, která se rovná plo¹e pod ním le¾ícího podla¾í. Pøístupný prostor nad nadzemním [..]
Zdroj: libros.cz

13

0   0

Podkroví


ze stavebněprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovná ploše pod ním ležícího podlaží. Přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.
Zdroj: stavebnicentrum.cz

14

0   0

Podkroví


Pøístupný vnitøní prostor nacházející se nad posledním nadzemním podlažím pøímo pod støechou. Je vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi. Na rozdíl od pùdy slouží k úèelovému využití, napø. jako byt èi ateliér.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

15

0   0

Podkroví


Půda je prostor, který se nachází bezprostředně pod lomenou střechou domu (někdy také podkroví nebo loft). Půda vyplňuje prostor mezi stropem posledního podlaží a krovem. Z toho důvodu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Podkroví
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Plochá střecha Podlahová krytina >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam