Význam Zimní zahrada
Co znamená slovo Zimní zahrada? Zde naleznete 11 významů slova Zimní zahrada. Můžete také přidat význam slova Zimní zahrada sami

1

14   10

Zimní zahrada


Zimní zahrada je prostor určený k pěstování rostlin. Může sloužit k okrasným účelům či být použita pro pěstování rostlin určených ke konzumaci. Vědeckým, výzkumným a pedagogic [..]
Zdroj: ekavy.cz

2

0   0

Zimní zahrada


mùže sloužit k rùzným úèelùm; vytvoøí doplòkový obytný prostor, umožní využití sluneèní energie (èímž se ušetøí náklady na vytápìní), osvìtlí tmavé prostory.
Zdroj: stavimedum.cz

3

0   0

Zimní zahrada


Krytá prosklená část část domu - rozšíření domu nebo bytu, které tvoří doplňkový obytný prostor. Zimní zahrada je stavební dílo, které může plnit různé účely: obytný protos [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům
Zdroj: admd.cz

5

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům; vytvoří doplňkový obytný prostor, umožní využití sluneční energie (čímž se ušetří náklady na vytápění), osvětlí tmavé prostory.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům; vytvoří doplňkový obytný prostor, umožní využití sluneční energie (čímž se ušetří náklady na vytápění), osvětlí tmavé prostory.
Zdroj: cip-stavby.cz

7

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům; vytvoří doplňkový obytný prostor, umožní využití sluneční energie (čímž se ušetř&iacut [..]
Zdroj: gservis.cz

8

0   0

Zimní zahrada


mù¾e slou¾it k rùzným úèelùm; vytvoøí doplòkový obytný prostor, umo¾ní vyu¾ití sluneèní energie (èím¾ se u¹etøí náklady na vytápìní), osvìtlí tmavé prostory.  
Zdroj: libros.cz

9

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům
Zdroj: stavebnicentrum.cz

10

0   0

Zimní zahrada


Krytá prosklená èást èást domu - rozšíøení domu nebo bytu, které tvoøí doplòkový obytný prostor. Zimní zahrada je stavební dílo, které mùže plnit rùzné úèely: obytný protos (odpoèinek, pracovna, reprezentativní místnost), skleník (pìstování rostlin), zastøešení bazénu, energetický systém (získávání solár [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

11

0   0

Zimní zahrada


Zimní zahrada je zasklená konstrukce přičleněná k budově jako prosklená obytná místnost. Je součástí fasády a hmoty objektu. Plní obytnou a estetickou funkci, tj. rozšiřuje obytný pr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Zimní zahrada
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Zemní vlhkost Změna využití >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam