Význam alkohol
Co znamená slovo alkohol? Zde naleznete 16 významů slova alkohol. Můžete také přidat význam slova alkohol sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


V chemické terminologii jsou alkoholy  velká skupina organických slouèenin obsahující jeden nebo více hydroxylových (-OH) skupin. Neodborný termín „alkohol“ typicky poukazuje na ethylalkohol (ethanol). Ethanol (C2H5OH) je hlavní psychoaktivní složka alkoholického nápoje. V širším slova smyslu je termín „alkohol“ také používán jako odkaz n [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


Obecnì organický uhlovodík se skupinou OH, obvykle se pod tímto názvem myslí nejbìžnìjší etylalkohol (C2H5OH).
Zdroj: labo.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


kava
Zdroj: dominicweb.eu (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


Ve vinařské terminologii jde o etylalkohol, bezbarvou hořlavou tekutinu. Alkohol je nezbytný pro chuť, vůni a tělo alkoholických produktů, takže odalkoholizované víno je skutečně obtížné zdokonalovat. Hlavní složkou alkoholů obsažených ve víně je ethanol vznikající kvašením cukrů obsažených v moštu a výtěžnost se pohybuje kolem 51%. Jeho obsah se v [..]
Zdroj: encyklopedie-vina.cz (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


1. nìkterý z hydroxyderivátù alifatických a dalších nearomatických uhlovodíkù; 2. obecný název pro etanol; 3. opojný nápoj, lihovina
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


sloučenina odvozená ze skupiny nasycených uhlovodíků | * | sloučenina odvozená ze skupiny uhlovodíků s dvojnou vazbou | sloučenina odvozená ze skupiny uhlovodíků s trojnou vazbou | lidové ozn [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


V chemické terminologii jsou alkoholy velká skupina organických slouèenin obsahující jeden nebo více hydroxylových (-OH) skupin. Neodborný termín „alkohol“ typicky poukazuje na ethylalkohol (ethanol). Ethanol (C2H5OH) je hlavní psychoaktivní složka alkoholického nápoje. V širším slova smyslu je termín „alkohol“ také používán jako odkaz na alkoholic [..]
Zdroj: drogy-info.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


technologický slovník  Ve vínech je etylalkohol a ten vzniká pøi kvašení moštù rozkladem cukru na etylalkohol, oxid uhlièitý a nepatrné mno¾ství jiných látek napø. glycerol a stopy vyšších alkoholù. Etylalkohol mimo svou nezastupitelnou roli v chuti vína zajištuje i stabilitu vína. Minimální hranice je 10 % obj. a [..]
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


Ve vinařské terminologii jde o etylalkohol, bezbarvou hořlavou tekutinu. Alkohol je nezbytný pro chuť, vůni a tělo alkoholických produktů, takže odalkoholizované víno je skutečně obtížné zdokonalovat. [..]
Zdroj: global-wines.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


etylalkohol, etanol, výrazne ovplyvòuje èinnos CNS, vyvoláva eufóriu, zhoršuje koordináciu pohybu atï.
Zdroj: lekari.sk

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


Ve vinařské terminologii jde o etylalkohol, bezbarvou hořlavou tekutinu. Alkohol je nezbytný pro chuť, vůni a tělo alkoholických produktů, takže odalkoholizované víno je skutečně obtížné zdokonalovat. Hlavní složkou alkoholů obsažených ve víně je ethanol vznikající kvašením cukrů obsažených v moštu a výtěžnost se pohybuje kolem 51%. Jeho obsah se v [..]
Zdroj: vinospolmutenice.cz (offline)

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


Ve vínech je etylalkohol a ten vzniká při kvašení moštů rozkladem cukru na etylalkohol, oxid uhličitý a nepatrné množství jiných látek např. glycerol a stopy vyšších alkoholů. Etylalkohol mimo svou nezastupitelnou roli v chuti vína zajištuje i stabilitu vína. Minimální hranice je 10 % obj. a při nižším obsahu alkoholu je nutné víno konzervovat, pří [..]
Zdroj: winelink.cz (offline)

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


Etanol, etylalkohol neboli líh; je obsažen například v lihovinách, víně a pivu. Zevně se používá k dezinfekci kůže, na masáže, k chlazení a v obkladech
Zdroj: abecedazdravi.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


Hlavní složkou alkoholů obsažených ve víně je ethanol vznikající kvašením cukrů obsažených v moštu a výtěžnost se pohybuje kolem 51 %. Jeho obsah se vyjadřuje v % obj. nebo g/l (1 % obj. alkoholu = 8 [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


Slovo alkohol se užívá v těchto významech: alkoholy – skupina derivátů uhlovodíků ethanol (ethylalkohol) – nejznámější z alkoholů, základ alkoholických nápojů alkoholický nápoj – nápoje, často nazývan [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


Slovo alkohol se užívá v těchto významech: alkoholy – skupina derivátů uhlovodíků ethanol (ethylalkohol) – nejznámější z alkoholů, základ alkoholických nápojů alkoholický nápoj – nápoje, často nazývan [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< ??? troll >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam