Význam biotop
Co znamená slovo biotop? Zde naleznete 17 významů slova biotop. Můžete také přidat význam slova biotop sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


Biotop je soubor veškerých neživých a živých èinitelù, které ve vzájemném pùsobení vytváøejí životní prostøedí urèitého jedince, druhu, populace, spoleèenstva. Biotop je takové místní prostøedí, které splòuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živoèichù.
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


prostredie živých organizmov vo vo¾nej prírode, ktoré charakterizuje súbor biotických a abiotických faktorov.
Zdroj: gep.szm.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


Soubor veškerých biotických a abiotických činitelů, které vytvářejí životní prostředí učitého organismu nebo organismů. Pojem biotop se vždy vztahuje ke konkrétnímu druhu či společenstvu. [..]
Zdroj: pmo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


Pøirozené podmínky oblasti, kde žijí živoèichové; víceménì homogenní èást vìtšího areálu. Viz "stanovištì".
Zdroj: savci.upol.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


stanovištì, nejmenší pøírodní životní prostor, na nìmž žije rostlina nebo živoèich
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


Stanoviště, soubor faktorů prostředí. Charakteristické prostředí, ve kterém žije určitý druh, jedinec nebo populace. Biotop je tvořen faktory neživými (klima, hydrologické poměry, půdní poměry) i živý [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


Biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


Biotop je soubor veškerých neživých a živých èinitelù, které ve vzájemném pùsobení vytváøejí životní prostøedí urèitého jedince, druhu, populace, spoleèenstva. Biotop je takové místní prostøedí, které [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


Biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


Biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů.
Zdroj: cip-stavby.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


Biotop je soubor veškerých neživých a živých èinitelù, které ve vzájemném pùsobení vytváøejí životní prostøedí urèitého jedince, druhu, populace, spoleèenstva. Biotop je takové místní prostøedí, které splòuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živoèichù.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


životní prostor určité biocenózy vymezený jeho ekologickými vlastnostmi
Zdroj: agromanual.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


místo, které organismům (společenstvu) poskytuje podmínky pro život; charakterizováno geografickou polohou, klimatem a abiotickými podmínkami
Zdroj: skolavpohode.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých sl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biotop


BioTop je svazek obcí (dle § 49 zákona č.128/2000 Sb. o obcích) v okresu Rychnov nad Kněžnou, jeho sídlem je Rokytnice v Orlických horách a jeho cílem je zpracování luk, výroba peletek. Sdružuje celke [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

biotop


abiotické podmínky spoleèenstva
Zdroj: labo.cz

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

biotop


Soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého organismu. Pojem biotop se vztahuje ke konkrétnímu druhu či společenstvu např. biotopem raka říčního jsou tekoucí vody.
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

<< biotický BNC >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam