Význam import
Co znamená slovo import? Zde naleznete 21 významů slova import. Můžete také přidat význam slova import sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

import


dovoz, import | Einfuhr | Ausfuhr, Export
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

import


dovoz
Zdroj: islo.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Označení pro hromadné automatizované vkládání dat do systému. V kontextu webových prezentací se chápe jako automatické vkládání dat do webové prezentace. Opakem importu je export, který slouží k hromadnému automatickému zisku dat ze systému. Nejčastější použití importu   Aktualizace katalogu zboží. Aktualizace různých tabulkových dat. Datové formát [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Jde o dovoz.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


dovoz zboží ze zahraničí
Zdroj: klub.slovniky.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Mezinárodní ekonomický vztah, dovoz zboží jako dùsledek rozšiøování výrobních sil a vztahù, opak exportu. Pøebytek importu nad exportem v obchodní bilanci charakterizuje ekonomické zaostáván [..]
Zdroj: marxismus.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


dovoz, nákup statků a služeb v zahraničí pro potřebu vlastní země
Zdroj: mojeinvestice.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Dovoz , hodnota statků pocházejících ze zahraničí.
Zdroj: usetritnadanich.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Nákup statků, služeb a nehmotných práv v zahraničí pro potřebu vlastní země
Zdroj: eakcie.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


dovoz; hodnota statků pocházejících ze zahraničí a dovezených do dané země Viz také čistý export (NX) export
Zdroj: business.center.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


dovoz
Zdroj: it-slovnik.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Dovoz , hodnota statků pocházejících ze zahraničí.
Zdroj: uctovani.net

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Dovoz
Zdroj: ako-uctovat.sk

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


neboli dovoz – Je tvoøen objemem zboží, služeb (technologií, licencí èi autorských práv), které je stát schopen dovést na své území. Na rozdíl od exportu (viz export) se nejedná o pozitivní hodnotu. P [..]
Zdroj: feetransport.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Dovoz.
Zdroj: klo.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


neboli dovoz – Je tvoøen objemem zboží, služeb (technologií, licencí èi autorských práv), které je stát schopen dovést na své území. Na rozdíl od exportu (viz export) se nejedná o pozitivní hodnotu. P [..]
Zdroj: logex.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Příjem dat od Vašeho dodavatele a uložení na Váš web
Zdroj: onas.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Subversion příkaz pro import celé hierarchie adresářů do úložiště v jedné revizi.
Zdroj: tortoisesvn.net

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Dovoz (nebo také import) je objem zboží, služeb (technologií, licencí, autorských práv), který určitý stát je schopen dovézt na své území ze zahraničí. Oproti vývozu dovoz již tak pozitivní není. Je-l [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Dovoz (nebo také import) je objem zboží, služeb (technologií, licencí, autorských práv), který určitý stát je schopen dovézt na své území ze zahraničí. Oproti vývozu dovoz již tak pozitivní není. Je-l [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

import


zásobování státu výrobky a surovinami ze zahraničí | dovoz
Zdroj: cs.wiktionary.org

<< idiom incest >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam