Význam import
Co znamená slovo import? Zde naleznete 21 významů slova import. Můžete také přidat význam slova import sami

1

1   0

import


dovoz, import | Einfuhr | Ausfuhr, Export
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

import


Jde o dovoz.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

3

0   0

import


dovoz zboží ze zahraničí
Zdroj: klub.slovniky.cz

4

0   0

import


Mezinárodní ekonomický vztah, dovoz zboží jako dùsledek rozšiøování výrobních sil a vztahù, opak exportu. Pøebytek importu nad exportem v obchodní bilanci charakterizuje ekono [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0   0

import


dovoz, nákup statků a služeb v zahraničí pro potřebu vlastní země
Zdroj: mojeinvestice.cz

6

0   0

import


Dovoz , hodnota statků pocházejících ze zahraničí.
Zdroj: usetritnadanich.cz

7

0   0

import


Nákup statků, služeb a nehmotných práv v zahraničí pro potřebu vlastní země
Zdroj: eakcie.cz

8

0   0

import


dovoz
Zdroj: islo.cz

9

0   0

import


dovoz; hodnota statků pocházejících ze zahraničí a dovezených do dané země Viz také čistý export (NX) export
Zdroj: business.center.cz

10

0   0

import


dovoz
Zdroj: it-slovnik.cz

11

0   0

import


Dovoz , hodnota statků pocházejících ze zahraničí.
Zdroj: uctovani.net

12

0   0

import


Dovoz
Zdroj: ako-uctovat.sk

13

0   0

import


neboli dovoz – Je tvoøen objemem zboží, služeb (technologií, licencí èi autorských práv), které je stát schopen dovést na své území. Na rozdíl od exportu (viz export) se nejedná o po [..]
Zdroj: feetransport.cz

14

0   0

import


Dovoz.
Zdroj: klo.cz

15

0   0

import


neboli dovoz – Je tvoøen objemem zboží, služeb (technologií, licencí èi autorských práv), které je stát schopen dovést na své území. Na rozdíl od exportu (viz export) se nejedná o po [..]
Zdroj: logex.cz

16

0   0

import


Označení pro hromadné automatizované vkládání dat do systému. V kontextu webových prezentací se chápe jako automatické vkládání dat do webové prezentace. Opakem importu je export, který slouží k hromadnému automatickému zisku dat ze systému. Nejčastější použití importu   Aktualizace katalogu zboží. Aktualizace různý [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

17

0   0

import


Příjem dat od Vašeho dodavatele a uložení na Váš web
Zdroj: onas.cz

18

0   0

import


Subversion příkaz pro import celé hierarchie adresářů do úložiště v jedné revizi.
Zdroj: tortoisesvn.net

19

0   0

import


Dovoz (nebo také import) je objem zboží, služeb (technologií, licencí, autorských práv), který určitý stát je schopen dovézt na své území ze zahraničí. Oproti vývozu dovoz již tak [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

20

0   0

import


Dovoz (nebo také import) je objem zboží, služeb (technologií, licencí, autorských práv), který určitý stát je schopen dovézt na své území ze zahraničí. Oproti vývozu dovoz již tak [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

21

0   1

import


zásobování státu výrobky a surovinami ze zahraničí | dovoz
Zdroj: cs.wiktionary.org


Přidat význam slova import
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< idiom incest >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam