Význam konfirmace
Co znamená slovo konfirmace? Zde naleznete 14 významů slova konfirmace. Můžete také přidat význam slova konfirmace sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

konfirmace


potvrzení | biřmování | (''náboženství'') přijetí dítěte za dospělého člena
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

konfirmace


Potrzení, odsouhlasení. Např. vzájemné odsouhlasovaní výše pohledávek a závazků mezi odběratelem a dodavatelem.
Zdroj: afinea.cz (offline)

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

konfirmace


Písemné potvrzení objednávky nebo jiného právního úkonu, který byl uèinìn ménì prùkazným zpùsobem, napø. telefonicky.
Zdroj: datoveschranky.info

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konfirmace


Doslovnì pøijetí do firmy, v protestantských církvích obøad dospìlosti, obdobný biømování. V diplomatice potvrzení platnosti listiny.
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konfirmace


Konfirmace (pravděp. z anglického "confirm" je ověření a potrzení písemnosti. Nebo to může být dokument potvrzující obchod.
Zdroj: az-data.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konfirmace


potvrzení o podmínkách obchodu sjednaného při konverzaci mezi Obchodníkem a Klientem zaslané Obchodníkem Klientovi dohodnutým komunikačním kanálem (elektronicky e-mailem nebo faxem) s cílem písemně za [..]
Zdroj: platby-zdarma.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konfirmace


Konfirmace je ověření a potvrzení písemnosti. Nebo to může být dokument potvrzující obchod.
Zdroj: alka-mzdy.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konfirmace


ovìøení, potvrzení listiny; obnovení køestního slibu, biømování; papežské potvrzení biskupa
Zdroj: islo.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konfirmace


potvrzení, utvrzení Písemní potvrzení objednávky nebo jiného právního úkonu, který byl učiněn méně průkazným způsobem, např. telefonicky.
Zdroj: business.center.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konfirmace


Je ověření a potvrzení písemnosti. Nebo to může být dokument potvrzující obchod.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konfirmace


Konfirmace je ovìøení a potvrzení písemnosti. Nebo dokument potvrzující obchod.
Zdroj: klo.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konfirmace


Konfirmace (z lat. con-firmatio, upevnění, potvrzení) může znamenat: v protestantských církvích obřad dospělosti, obdobný katolickému biřmování v diplomatice ověření a potvrzení listiny - viz pojmy di [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   2 Thumbs down

konfirmace


Konfirmace je ověření a potvrzení písemnosti nebo dokument potvrzující uzavření obchodu.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

14

0 Thumbs up   2 Thumbs down

konfirmace


potvrzení o podmínkách devizového obchodu, které bylo nahrazeno obsahově podobným dokladem Informace plátci po přijetí platebního příkazu.
Zdroj: exchange.cz

<< primiciant fedrovatel >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam