Význam revalvace
Co znamená slovo revalvace? Zde naleznete 15 významů slova revalvace. Můžete také přidat význam slova revalvace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


zhodnocení měny; opakem je devalvace
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


Pùvodnì zvýšení zlatého obsahu mìny, pozdìji v mìnovém systému fixních kurzù úøednì stanovené zvýšení kurzu vlastní mìny k mìnám ostatním, opak devalvace.
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


Úřední zvýšení kurzu domácí měny vůči ostatním měnám.
Zdroj: businessinfo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


Úøední zvýšení kurzu domácí mìny vùèi ostatním mìnám.
Zdroj: gemoney.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


Úřední zvýšení kurzu domácí měny vůči ostatním měnám.
Zdroj: jaknabanku.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


Zhodnocení měny, opatření, jímž se zvyšuje oficiální hodnota domácí měny vůči jiné měně.
Zdroj: pavlat-znalec.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


úřední zhodnocení měny, posílení jejího kurzu centrální bankou
Zdroj: mojeinvestice.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


Revalvace znamená posílení domácí měny vůči zahraničním měnám. Jde ale o posílení v rámci fixních (úředně stanovených) kurzů. Tím se liší od apreciace, kde se jedná o tržně stanovené kurzy. Souvisejíc [..]
Zdroj: az-data.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


Zhodnocení měnové jednotky zvýšením jejího kursu vůči jiné měně právním aktem. Opak devalvace.
Zdroj: apogeo.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


Termín revalvace se používá u pevných měnových kurzů v souvislosti s úpravou centrální parity domácí měny vůči zahraniční m [..]
Zdroj: zavedenieura.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


Úřední zvýšení kurzu domácí měny vůči měnám ostatním.
Zdroj: patria-direct.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


1. růst nominálního (úředně stanoveného) měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému fixních kurzů; 2. původně zvýšení zlatého obsahu (krytí) měnové jednotky Opak devalvace, odlišujte apreciaci. Viz také apreciace depreciace devalvace
Zdroj: business.center.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


 – oslabování domácí měny (roste kurz domácí měny = zvyšuje se počet jednotek domácí měny, které jsou potřeba k nákupu jedné jednotky zahraniční měny) vůči zahraničním měnám v systému fixních kurzů. [..]
Zdroj: domacifinance.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


Znamená posílení domácí měny vůči zahraničním měnám. Jde o posílení v rámci fixnich kurzů.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

revalvace


Revalvace je pojem používaný především v ekonomii. Znamená: Navýšení nominálního (úředně stanoveného) měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému fixních kurzů - jedná se o administrativní [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< restrukturalizace revize >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam