Význam ztráta
Co znamená slovo ztráta? Zde naleznete 7 významů slova ztráta. Můžete také přidat význam slova ztráta sami

1

1   2

ztráta


Ztráta - ztratit něco definitivně a nezvratně - smrt blízké osoby je jediná ztráta na světě - výše uvedené definice nelze nazývati ztrátou!
Nefertiti - 19. ledna 2022

2

0   2

ztráta


záporný rozdíl mezi výnosy a náklady
Zdroj: mojeinvestice.cz

3

0   2

ztráta


Záporný rozdíl mezi výnosy a náklady.
Zdroj: apogeo.cz

4

0   2

ztráta


Porovnáním výnosů a nákladů za určité období (výkaz zisku a ztráty) vznikne buď zisk, nebo ztráta. Ztráta znamená, že jsou náklady vyšší než výnosy.
Zdroj: afinea.cz

5

0   2

ztráta


Rozdíl mezi celkovým příjmem a náklady firmy, kdy převažují náklady Výkladový slovník ekonomických pojmů 14
Zdroj: eakcie.cz

6

0   2

ztráta


záporný rozdíl mezi výnosy a náklady (resp. příjmy a výdaji) Viz také zisk
Zdroj: business.center.cz

7

0   2

ztráta


je záporný rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (prodejní cena mínus nákupní cena je záporné číslo).
Zdroj: investors.nazory.cz

Přidat význam slova ztráta
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< zrychlené odpisování Aktuální hodnota individuálního účtu >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam