Význam Brainstorming
Co znamená slovo Brainstorming? Zde naleznete 18 významů slova Brainstorming. Můžete také přidat význam slova Brainstorming sami

1

3   0

Brainstorming


Naše častá metoda, jak přijít na kloub určitému problému a přijít s kreativním řešením. Jedná se o skupinu kreativních technik, kterými se snažíme vymyslet, jak určitý problém vy [..]
Zdroj: ondesign.cz

2

1   0

Brainstorming


(angl.: brain - mozek, storm - bouře) Metoda pro hledání řešení skupinovou diskusí. Pro praktické využití ji upravil A. F. Osborn ve 30. letech 20. století. Vyšel z premisy, že pravděpodobnost...
Zdroj: andromedia.cz

3

1   0

Brainstorming


Pracovní schůzka určená primárně pro sběr nápadů. V průběhu brainstormingu se nápady nehodnotí ani nekritizují (přísný zákaz kritiky), pouze se zapisují. Většina nápadů jsou [..]
Zdroj: prace.rovnou.cz

4

0   0

Brainstorming


Metóda tvorivého myslenia a generovania nápadov; technika skupinovej diskusie používaná na vytváranie veľkého množstva tvorivých alternatív alebo nových myšlienok.
Zdroj: amonitsro.sk

5

0   0

Brainstorming


Metoda skupinového øešení problémù. Základem této metody je potlaèení jakékoli kritiky anebo hodnocení nápadù navržených skupinou a získat co nejvíce nápadù a myšlenek- i když se mnoho z nich mùže zdát podivných nebo hloupých
Zdroj: ewizard.cz

6

0   0

Brainstorming


Naše častá agenturní metoda, jak přijít na kloub určitému problému a přijít s kreativním řešením. Jedná se o skupinu kreativních technik, kterými se snažíme vymyslet, jak určitý [..]
Zdroj: netsign.cz

7

0   0

Brainstorming


metoda tvùrèího myšlení založená na uvolnìní fantazie a nekonvenèního myšlení
Zdroj: pppbruntal.cz

8

0   0

Brainstorming


metoda velké spontánní diskuse na dané téma, založená na hledání nových nápadů a návrhů, a na jejich dalším tvořivém kombinování a zlepšování = burza nápadů
Zdroj: peacock.cz

9

0   0

Brainstorming


Brainstorming - [angl.] market. metóda tvorivého myslenia a generovania nápadov; technika skupinovej diskusie používaná na vytváranie veľkého množstva tvorivých alternatív alebo nových myšlienok.
Zdroj: bonumeng.eu

10

0   0

Brainstorming


Naše častá agenturní metoda, jak přijít na kloub určitému problému a přijít s kreativním řešením. Jedná se o skupinu kreativních technik, kterými se snažíme vymyslet, jak určitý problém vyřešit. Aneb jak se říká: "Víc hlav víc ví".
Zdroj: artemis-webdesign.cz

11

0   0

Brainstorming


Skupinová technika na získání nových myšlenek a postøehù k vykonávání pracovní èinnosti seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

12

0   0

Brainstorming


Jedná se o skupinu kreativních technik zaměřené na generování nápadů na dané téma. Pro brainstorming jsou všeobecně známy čtyři pravidla - žádné hodnocení, soustředění se na kva [..]
Zdroj: oxyshop.cz

13

0   0

Brainstorming


Jedná se o skupinu kreativních technik, kterými se snažíme vymyslet, jak vyřešit určitý problém.
Zdroj: web-levne.com

14

0   0

Brainstorming


Způsob, jak podnítit tvůrčí myšlení při řešení jednodušších problémů metodou řízeného rozhovoru.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

15

0   0

Brainstorming


Cíl této metody můžeme charakterizovat jako hledání a generování návrhů případných řešení a idejí k danému tématu. Tento proces by měl být pokud možno v co nejširší míře osv [..]
Zdroj: mestskymarketing.cz

16

0   0

Brainstorming


Technika efektivního řešení problémů, která usiluje o uvolnění kreativního potenciálu a oproštění se od zažitých myšlenkových postupů. Probíhá v několika fázích. V úvodu jde o produkování velkého množství nápadů bez racionální korekce, kritiky či jiného omezení. Poté jsou nápady kombinovány a vylepšovány a [..]
Zdroj: andra.cz

17

0   0

Brainstorming


metoda tvùrèího myšlení založená na uvolnìní fantazie a nekonvenèního myšlení
Zdroj: help24.cz

18

0   0

Brainstorming


Brainstorming je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma. Je založena na skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Brainstorming
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Billing Brand awareness >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam