Význam akontace

Co znamená slovo akontace? Zde naleznete 55 významů slova akontace. Můžete také přidat význam slova akontace sami

1.

2   0

Akontace


zálohová úhrada, částečné placení předem
Zdroj: erasvet.cz

2.

2   0

akontace


záloha, částka placená předem (může sloužit jako první splátka např. při leasingu)
Zdroj: realitnislovnik.cz

3.

0   0

Akontace


Je to mimořádná splátka, záloha, popř. částka placená předem, někdy označovaná též jako první splátka u leasingu.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

4.

0   0

Akontace


Termín akontace se používá u splátkového prodeje či u leasingu. Jedná se o první mimořádnou splátku kupní ceny, kterou můžeme [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

5.

0   0

Akontace


Je první splátka, která se platí předem. Nejčastěji se jedná o první splátku kupní ceny. U hypotečního úvěru představuje část ceny nemovitosti, kterou klient zaplatí ze svých prost [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz

6.

0   0

Akontace


Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou klient hradí předem v hotovosti. Zbývající část ceny financuje leasingová firma nebo na něj poskytne úvěr splátková firma.
Zdroj: businessinfo.cz

7.

0   0

Akontace


Èást ceny zboží poøizovaného na splátky, kterou klient hradí pøedem v hotovosti. Zbývající èást ceny financuje leasingová firma nebo na nìj poskytne úvìr splátková firma.
Zdroj: gemoney.cz

8.

0   0

Akontace


Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou klient hradí předem v hotovosti. Zbývající část ceny financuje leasingová firma nebo na něj poskytne úvěr splátková firma.
Zdroj: jaknabanku.cz

9.

0   0

Akontace


Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou klient hradí předem v hotovosti. Zbývající část ceny financuje leasingová firma nebo na něj poskytne úvěr splátková firma.
Zdroj: platinummoney.cz

10.

0   0

Akontace


První splátka - procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 10 % ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, [..]
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

11.

0   0

akontace


Pokud chcete nakoupit zboží na splátky, obvykle je nutné èást ceny zboží zaplatit pøedem a v hotovosti. Této splátce se øíká akontace. Zbývající èást ceny financuje leasingová sp [..]
Zdroj: financni.webz.cz

12.

0   0

Akontace


Co je to akontace? Akontace je první mimořádná splátka nebo záloha obecně. Termín akontace se často používá u leasingu nebo splátkového prodeje, kde akontace znamená první splátku kup [..]
Zdroj: az-data.cz

13.

0   0

AKONTACE


  - částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.
Zdroj: new.kfinance.cz

14.

0   0

akontace


Platba předem (před dodávkou).
Zdroj: apogeo.cz

15.

0   0

Akontace


Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou hradíte předem v hotovosti. Na zbývající část ceny zboží Vám poskytneme úvěr.
Zdroj: cetelem.cz

16.

0   0

Akontace


v leasingových smlouvách je tento termín užíván ve dvou významech:
Zdroj: credium.cz

17.

0   0

Akontace


èástka, kterou musíte zaplatit jako první splátku. Obvykle bývá vyšší než další splátky.
Zdroj: equip.cz

18.

0   0

Akontace


Jedná se o částku, kterou je třeba zaplatit jako první splátku. Bývá většinou vyšší než splátky následující.
Zdroj: nahypoteky.cz

19.

0   0

Akontace


Akontace je část z celkové částky úvěru, která se platí předem - většinou se používá u leasingů aut.
Zdroj: opujcky.cz

20.

0   0

Akontace


Akontace je první navýšená splátka. Využívá se jí například u některých půjček, ale především při nákupech na splátky a u leasingů. Pr [..]
Zdroj: perfektni-pujcka.cz

21.

0   0

akontace


první zvýšená splátka u leasingu
Zdroj: rfpplus.cz

22.

0   0

Akontace


Akontace je pojem, který se používá u půjček, leasingu nebo nákupu na splátky. Jde o tzv. první navýšenou splátku. To znamená, že první splátka, kterou zaplatíte, bude vyšší než t [..]
Zdroj: rozumnapujcka.cz

23.

0   0

Akontace


Mimořádná splátka či záloha- první splátka kupní ceny při nákupu leasingu.
Zdroj: usetritnadanich.cz

24.

0   0

Akontace


Při pořízení majetku na leasing nebo na úvěr se jedná o tzv. nultou splátku (zálohu), která bývá zpravidla vyšší než splátky následující. U anuity si musíme dávat pozor na časov [..]
Zdroj: afinea.cz

25.

0   0

AKONTACE


Akontace je částečná platba předem (nejpozději v okamžiku dodání zboží), zpravidla jako první zvýšená splátka kupní c [..]
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz

26.

0   0

akontace


zálohová úhrada, èásteèné placení pøedem
Zdroj: islo.cz

27.

0   0

Akontace


Jednorázový vklad, případně pravidelné měsíční vklady.
Zdroj: ludvik-turek.com

28.

0   0

Akontace


Částečná úhrada předem, složení části cílové částky.
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

29.

0   0

AKONTACE


Částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

30.

0   0

Akontace


částečná platba předem, neboli první splátka při podpisu smlouvy. Akontace je uváděna v procentech z celkové hodnoty dané věci (auto, nemovitost, stroj...). Akontace se nejvíce použív [..]
Zdroj: sosfinance.profiweb.cz

31.

0   0

AKONTACE


  - částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.
Zdroj: financeservices.cz

32.

0   0

AKONTACE


  - částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.
Zdroj: kfinance.cz

33.

0   0

AKONTACE


Částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

34.

0   0

Akontace


V případě čerpání úvěru nebo půjčky se akontací rozumí platba předem. Nejčastěji bývá uváděna v procentech z cel [..]
Zdroj: pujcky-reality.cz

35.

0   0

Akontace


Částečná úhrada předem, složení části cílové částky.
Zdroj: rsts.cz

36.

0   0

akontace


částka placená předem (před dodávkou), většinou jako první splátka kupní ceny Např. u finančních pronájmů (leasingů) je akontací první "velká" splátka, po které následuje před [..]
Zdroj: business.center.cz

37.

0   0

Akontace


Mimořádná splátka či záloha- první splátka kupní ceny při nákupu leasingu.
Zdroj: uctovani.net

38.

0   0

Akontace


Pokud plánujete nákup na splátky, setkáte se s akontací = částka, která bývá použita pro první splátku. Často se stává, že tato první splátka nebo akontace je vyšší než následu [..]
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

39.

0   0

akontace


je èástka nutná pro první splátku, bývá zpravidla vyšší než ostatní splatky úvìru.
Zdroj: nebankovni-pujcky.unas.cz

40.

0   0

Akontace


Procentní èást ceny, kterou je tøeba uhradit ještì pøed zaèátkem splácení zbývající èásti ceny (= první splátka).
Zdroj: vysokyurok.cz

41.

0   0

Akontace


Èástka placená pøedem (pøed dodávkou), vìtšinou jako první splátka kupní ceny.
Zdroj: acss.cz

42.

0   0

Akontace


Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.
Zdroj: bmcfinance.cz

43.

0   0

Akontace


 – záloha na budoucí koupi najaté věci zaplacená nájemcem vlastníkovi předmětu pronájmu, tedy pronajímateli.
Zdroj: domacifinance.cz

44.

0   0

Akontace


je částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo leasingu. Jedná se o první, většinou navýšenou splátku. Je uváděna v procentech z celkové ceny pořizované věci. Zpravid [..]
Zdroj: itesco.cz

45.

0   0

Akontace


je tzv. zálohová úhrada, neboli částečné zaplacení předem (zbytek částky hradíte splátkami)
Zdroj: jaknapenize.eu

46.

0   0

Akontace


První splátka, která je placena před začátkem splácení půjčky.
Zdroj: viale.cz

47.

0   0

Akontace


je částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo leasingu. Jedná se o první, většinou navýšenou splátku. Je uváděna v procentech z celkové ceny pořizované věci. Zpravid [..]
Zdroj: www3.itesco.cz

48.

0   0

Akontace


Obecný zažitý název pro výši počáteční platby, kterou zákazník spolufinancuje nákup zboží na leasing nebo úvěr. Je udávána zpravidla v procente [..]
Zdroj: vltavinleas.cz

49.

0   0

Akontace


První mimořádná splátka nebo záloha obecně.
Zdroj: financialmarkets.cz

50.

0   0

Akontace


Akontace je pojem používající se v souvislosti s leasingem a prodejem na splátky. Nazýváme tak první splátku nebo zálohu, kterou musíme uhradit před zahájením splácení zbývající č [..]
Zdroj: novaspolecnost.cz

51.

0   0

Akontace


Mimoøádná splátka, záloha, èástka placená pøedem. První splátka kupní ceny u leasingu.
Zdroj: klo.cz

52.

0   0

Akontace


Akontace je obchodní a právní termín, v nejširším pojetí chápaný jako platba předem. Pochází z italského „a conto“ – na účet. Anglický termín pro akontaci je advance payment ne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

53.

0   1

akontace


první splátka kupní ceny před dodáním | * [http://profit.tyden.cz/clanek/skofin-rozpoutal-cenovou-valku/ Škofin rozpoutal cenovou válku ], profit.tyden.cz 27. 6. 2004
Zdroj: cs.wiktionary.org

54.

0   1

akontace


První splátka - procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 10 % ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, [..]
Zdroj: mesec.cz

55.

0   1

Akontace


Jednorázový vklad, případně pravidelné měsíční vklady.
Zdroj: czechwealth.cz


Přidat význam slova akontace
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< konto kontokorent >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam