Význam Technická analýza
Co znamená slovo Technická analýza? Zde naleznete 24 významů slova Technická analýza. Můžete také přidat význam slova Technická analýza sami

1

0   0

technická analýza


Prognózování vývoje kurzu, akcie, dluhopisu apod. především na základě technických faktorů.
Zdroj: nextfinance.cz

2

0   0

Technická analýza


Technická analýza je používána k pøedpovídání budoucích cenových pohybù na základì systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a souèasných dat. Oproti fundam [..]
Zdroj: akcie.cz

3

0   0

Technická analýza


Užívá při předpovídání budoucích cenových pohybů na základě zkoumání a analyzování minulých a současných dat. Cílem je odhadnout, kdy dojde k otočení trendu - podstatě se jedn [..]
Zdroj: mesec.cz

4

0   0

Technická analýza


Analýza, která je postavena na publikovaných tržních datech. Za tato data jsou považovány tržní ceny jednotlivých akcií, indexy, objemy obcho [..]
Zdroj: czechwealth.cz

5

0   0

Technická analýza


Změny cen akcií jsou určovány mnoha faktory a mnoho z nich nelze předvídat. Odhad změn cen akcií na základě ekonomických faktorů je základem fundamentální analýzy. Odhad změn akcií [..]
Zdroj: kb.cz

6

0   0

Technická analýza


Změny cen akcií jsou určovány mnoha faktory a mnoho z nich nelze předvídat. Odhad změn cen akcií na základě ekonomických faktorů je základem fundamentální analýzy. Odhad změn akcií n [..]
Zdroj: businessinfo.cz

7

0   0

Technická analýza


Technická analýza je používána k pøedpovídání budoucích cenových pohybù na základì systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a souèasných dat. Oproti fundam [..]
Zdroj: fio.cz

8

0   0

technická analýza


Prognózování vývoje kurzu, akcie, dluhopisu apod. pøedev¹ím na základì technických faktorù.
Zdroj: cechmal.cz

9

0   0

Technická analýza


Technika predikcie budúcich cien aktív na základe ich cenového vývoja v minulosti. Ako základ slúži cenový graf skúmaného aktíva.
Zdroj: otpbank.sk

10

0   0

Technická analýza


Využívá analýz minulého vývoje kurzu, objemu, obchodu a minulých trendů k předpovědi kurzu cenného papíru.
Zdroj: rsj.com

11

0   0

Technická analýza


Forma analýzy cenných papírů, která se pokouší předpovídat pohyb cen cenných papírů na základě historických kur [..]
Zdroj: traders.cz

12

0   0

Technická analýza


viz ZDE.
Zdroj: bossa.cz

13

0   0

Technická analýza


je chápána podle nìkterých autorù (napø. G. Forster) jako souhrn specifických metodických nástrojù založených hlavnì na matematických postupech (analýza trendù, pohybù cen vzhledem k [..]
Zdroj: vaulton.webpark.cz

14

0   0

Technická analýza


Analýza, která je postavena na publikovaných tržních datech. Za tato data jsou považovány tržní ceny jednotlivých akcií, indexy, objemy obcho [..]
Zdroj: ludvik-turek.com

15

0   0

Technická analýza


TA je v podstatě studování čísel a grafů, kde fundamentální informace nehrají žádnou roli. Techničtí tradeři sledují při svém obchodním přístupu několik čísel, které se různý [..]
Zdroj: profity.cz

16

0   0

Technická analýza


Opírá se o záznamy výsledků předchozích burzovních obchodů a o ukazatele, které jsou z těchto dat počítány.
Zdroj: patria-direct.cz

17

0   0

Technická analýza


je metoda posuzování budoucího vývoje cen na základě historických dat uvedených v grafu.
Zdroj: investors.nazory.cz

18

0   0

Technická analýza


Analýza, která je postavena na publikovaných tržních datech. Za tato data jsou považovány tržní ceny jednotlivých akcií, indexy, objemy obchodů a jiné technické indikátory. Hlavním cí [..]
Zdroj: fondmarket.cz

19

0   0

Technická analýza


je jedním ze zpùsobù analýzy za úèelem pøedpovìdi budoucího vývoje trhù. Vyhledává technické faktory, studuje èísla, pøímky a indikátory na grafech. Vìtšinou bývá úspìšná ve [..]
Zdroj: silverbull.cz

20

0   0

Technická analýza


Analýza, ktorá je postavená na publikovaných trhových dátach, t.j. trhové ceny jednotlivých akcií, indexy, objemy obchodov a iné t [..]
Zdroj: tam.sk

21

0   0

Technická analýza


Technická analýza se především zaměřuje na rozbor grafů, při tomto typu analýzy se předpokládá, že budoucí pohyb měny může být do jisté míry předvídatelný z historických pohyb [..]
Zdroj: forexy.cz

22

0   0

Technická analýza


Technická analýza se především zaměřuje na rozbor grafů, při tomto typu analýzy se předpokládá, že budoucí pohyb měny může být do jisté míry předvídatelný z historických pohyb [..]
Zdroj: forexweb.cz

23

0   0

Technická analýza


Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používán [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

24

0   0

Technická analýza


Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používán [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Technická analýza
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Technical rally The Street >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam