Význam anuita

Co znamená slovo anuita? Zde naleznete 86 významů slova anuita. Můžete také přidat význam slova anuita sami

1.

0   0

anuita


konstatní pravidelná splátka (obvykle roční platba nějakého dluhu)
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

Anuita


Platba několika stejných plateb (kupónů) po sobě.
Zdroj: nextfinance.cz

3.

0   0

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: mesec.cz

4.

0   0

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka : úrok. Zpoèátku tvoøí vìtšinu èástky úrok, pomìr [..]
Zdroj: pujcky-dinero.cz

5.

0   0

Anuita


Anuita je termín, který souvisí s oblastí finančnictví. Jedná se o pravidelně hrazenou finanční splátku v pravidelných intervalech, která se nemění. Dlužník ji splácí po dobu upřed [..]
Zdroj: crescogroup.org

6.

0   0

Anuita


je pravidelná splátka úvěru. Je stejně vysoká po celou dobu splácení. Zahrnuje jak splátku jistiny, tak splátku úroků. Poměr mezi těmito dvěma částmi se může v průběhu splácení [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz

7.

0   0

Anuita


Anuita (z lat. annuus - roční) je konstantní platba po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. J [..]
Zdroj: kb.cz

8.

0   0

Anuita


Série pevnì stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvìru po dané koneèné období, v pevnì stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce [..]
Zdroj: gemoney.cz

9.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka : úrok. Zpoèátku tvoøí vìtšinu èástky úrok, pomìr [..]
Zdroj: realitymorava.cz

10.

0   0

Anuita


Série plateb v určité výši, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úrok [..]
Zdroj: jaknabanku.cz

11.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

12.

0   0

Anuita


Pravidelná splátka úvěru, obsahující jak úmor (jistinu) tak i úroky. Jejich poměr ve splátce se v čase mění.  
Zdroj: wuestenrot.cz

13.

0   0

Anuita


Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zlo [..]
Zdroj: vub.sk

14.

0   0

Anuita


pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu, skládající se z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků; mění se pouze její vnitřní struktura a v průběhu splácení klesá v [..]
Zdroj: ir-reality.cz

15.

0   0

ANUITA


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: new.kfinance.cz

16.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: [..]
Zdroj: agentreality.cz

17.

0   0

Anuita


Platba, která je složená ze splátky, jistiny a úroku. Výše této platby je ve zvoleném období neměnná, plynuje se mění pouze poměr mezi splátkou (tzv. úmorem), kdy zpočátku je vyšš [..]
Zdroj: ahareality.cz

18.

0   0

anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka [..]
Zdroj: aliance-jkl.cz

19.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: arcredit.cz

20.

0   0

anuita


Platba nìkolika stejných plateb (kupónù) po sobì.
Zdroj: cechmal.cz

21.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: edoxreality.cz

22.

0   0

Anuita


pravidelná splátka k úhradì dlouhodobého dluhu, skládající se z pevnì stanovené vlastní splátky dluhu a úrokù; mìní se pouze její vnitøní struktura a v prùbìhu splácení klesá v [..]
Zdroj: equip.cz

23.

0   0

anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: financeproradost.cz

24.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: jaksepojistit.cz

25.

0   0

Anuita


Platba, která je složena ze splátky a úroku. Výše této platby je konstantní, ale poměr mezi splátkou a úrokem se mění ve prospěch splátek (poměr úroku se ke konci smluvené doby sniž [..]
Zdroj: kalkulacka.eu

26.

0   0

Anuita


pravidelná splátka k úhradì dlouhodobého dluhu, skládající se z pevnì stanovené vlastní splátky dluhu a úrokù; mìní se pouze její vnitøní struktura a v prùbìhu splácení klesá v [..]
Zdroj: kontaktreal.cz

27.

0   0

Anuita


Anuita je v podstatě platba, která v sobě zahrnuje splátku úvěru i úroku. Z počátku placení tvoří většinovou část plateb úrok, ale tento poměr se postupem splácení mění v prospě [..]
Zdroj: nahypoteky.cz

28.

0   0

Anuita


  pravidelná konstantní platba (zpravidla po celou dobu splatnosti úvěru) dlužníka věřiteli, která zahrnuje úrok z úvěru a úmor dluhu.
Zdroj: nenechsedojit.cz

29.

0   0

Anuita


Jedná se o pravidelnou splátku úvěru, její výše je neměnná.
Zdroj: opujcky.cz

30.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka : úrok. Zpoèátku tvoøí vìtšinu èástky úrok, pomìr [..]
Zdroj: pojisteni-duchodu.cz

31.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: pojisteni-global.cz

32.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: pojistizivot.cz

33.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částk [..]
Zdroj: realitnisekac.cz

34.

0   0

anuita


platba z poskytnutého úvìru, která je složena ze splátky jistiny a úroku, ve zvoleném období je nemìnná, plynule se mìní pouze pomìr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpoèátku je [..]
Zdroj: rfpplus.cz

35.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: ruceni-povinne.eu

36.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: s-servis.cz

37.

0   0

Anuita


Forma splácení dluhu pravidelnou měsíční splátkou.
Zdroj: usetritnadanich.cz

38.

0   0

Anuita


pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu, skládající se z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a z úroku; u družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úv [..]
Zdroj: vasmakler.cz

39.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka [..]
Zdroj: vseprojistotu.cz

40.

0   0

Anuita


Série pevně stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce [..]
Zdroj: fastcash.cz

41.

0   0

Anuita


Konstantní stálá platba pro sjednané období. Anuitní splácení úvěru znamená, že platíme pravidelné splátky stale ve stejné výši. Anuita sestavá ze samotné splátky jistiny úvěru [..]
Zdroj: afinea.cz

42.

0   0

Anuita


Pravidelná splátka dlhu. Èas» splátky pripadá na zaplatenie úrokov, zvy¹ok na zaplatenie dlhu. Anuita je stanovená v rovnakých èiastkach. Pri rovnakej anuite sa postupom èasu zni¾uje [..]
Zdroj: allianzsp.sk

43.

0   0

anuita


pravidelná platba za určité období (splátka úvěru)
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

44.

0   0

anuita


pravidelná roèní splátka pøi dlouhodobém dluhu
Zdroj: islo.cz

45.

0   0

Anuita


Pravidelná platba za určité období (splátka úvěru).
Zdroj: patria-direct.cz

46.

0   0

Anuita


Pravidelná splátka úvěru, obsahující jak úmor (jistinu) tak i úroky. Jejich poměr ve splátce se v čase mění.
Zdroj: hypoteky-uvery-pujcky.cz

47.

0   0

ANUITA


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

48.

0   0

Anuita


Obecně termín označující splátku z dluhu s pevnou výší. V realitních inzerátech nejčastěji pojem anuita najdeme ve spojitosti s družstevními byty. Kompletní splacení anuity je jed [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

49.

0   0

Anuita


pravidelná splátka úvěru zahrnující jistinu i úroky, je po celou dobu splácení stejně vysoká
Zdroj: abc-hypoteka.cz

50.

0   0

Anuita


pravidelná splátka k úhradì dlouhodobého dluhu, skládající se z pevnì stanovené vlastní splátky dluhu a úrokù; mìní se pouze její vnitøní struktura a v prùbìhu splácení kles [..]
Zdroj: emkoreality.cz

51.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka : úrok. Zpoèátku tvoøí vìtšinu èástky úrok, pomìr [..]
Zdroj: finaktiv.cz

52.

0   0

ANUITA


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: financeservices.cz

53.

0   0

Anuita


je konstantní platba po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Jde o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období neměn [..]
Zdroj: fincentrumreality.com

54.

0   0

ANUITA


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: kfinance.cz

55.

0   0

Anuita


Pravidelná splátka úvěru, obsahující jak úmor (jistinu) tak i úroky. Jejich poměr ve splátce se v čase mění. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz

56.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: precioso.cz

57.

0   0

Anuita


Jde o konstantní platbu po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Anuita se často skládá ze splátky jistiny a & [..]
Zdroj: pujcky-reality.cz

58.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: rajrealit.cz

59.

0   0

anuita


pravidelná splátka dlouhodobého dluhu
Zdroj: realitnislovnik.cz

60.

0   0

Anuita


   S tímto pojmem se většinou setkáváme u družstevních bytů „na prodej.“ Je to částka, kterou zbývá doplatit věřiteli. Bývá rozložena do měsíčních splátek, které obsahu [..]
Zdroj: recoreal.cz

61.

0   0

Anuita


Tento výraz označuje společnou splátku a úrok, v jediné platbě. Tato platba je po celou dobu neměnná, avšak její poměr se změnit může. Ze začátku převažuje úrok, postupem času se [..]
Zdroj: rkne.cz

62.

0   0

Anuita


Pravidelná splátka úvěru, obsahující jak úmor (jistinu) tak i úroky. Jejich poměr ve splátce se v čase mění.
Zdroj: simplyhome.cz

63.

0   0

anuita


pravidelná (obvykle roční) splátka (obvykle dluhu) Viz také úmor Synonyma anuitní splátka
Zdroj: business.center.cz

64.

0   0

Anuita


Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvo [..]
Zdroj: ako-uctovat.sk

65.

0   0

Anuita


Forma splácení dluhu pravidelnou měsíční splátkou.
Zdroj: uctovani.net

66.

0   0

Anuita


Série pevně stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce [..]
Zdroj: pujcky-5000.cz

67.

0   0

Anuita


Anuita je doživotní penze vyplácená životní pojišťovnou. Pokud si klient druhého fondového pilíře při odchodu do důchodu zvolí výplatu anuity, získá za své úspory druhý doživotn [..]
Zdroj: socialniporadce.mpsv.cz

68.

0   0

Anuita


Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná měsíční splátka leasingu nebo úvěru.
Zdroj: bmcfinance.cz

69.

0   0

Anuita


pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu, skládající se z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků; mění se pouze její vnitřní struktura a v průběhu splácení klesá v [..]
Zdroj: damy.cz

70.

0   0

Anuita


 – pravidelná splátka v konstantní výši.
Zdroj: domacifinance.cz

71.

0   0

Anuita


   Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, p [..]
Zdroj: maneco-reality.cz

72.

0   0

Anuita


Pravidelná splátka, která je složena ze splátky jistiny dluhu a úroku.
Zdroj: viale.cz

73.

0   0

Anuita


(Annuity) Pravidelná konstantní splátka dluhu nebo úvěru, zahrnujíc v sobě neoddělitelně platbu jistiny a úroku.
Zdroj: financialmarkets.cz

74.

0   0

Anuita


je splátka dlouhodobého dluhu, která se skládá z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků. Může se změnit pouze její vnitřní struktura. V průběhu splácení klesá v anuitní s [..]
Zdroj: reality-news.cz

75.

0   0

Anuita


Forma splácení dluhu pravidelnou, zpravidla roèní splátkou.
Zdroj: klo.cz

76.

0   0

anuita


mìsíèní splátka; skládá se z jistiny a úroku, jejich vzájemný pomìr se v prùbìhu splácení mìní (úrok klesá) ážio
Zdroj: pojistenec.cz

77.

0   0

Anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoř [..]
Zdroj: pojistovaci-centrum.cz

78.

0   0

Anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka
Zdroj: inclaim.cz

79.

0   0

Anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka
Zdroj: satum.cz

80.

0   0

anuita


Jde o předem sjednanou konstantní platbu za určité období. Nejčastěji se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Taková splátka se skládá ze splátky samotné jistiny + úroku a eventuálně [..]
Zdroj: pujckomat.cz

81.

0   0

Anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr [..]
Zdroj: vitovec.cz

82.

0   0

Anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka
Zdroj: satum.sk

83.

0   0

Anuita


Konstantní platba během smluveného období. Platba je složená ze splátky jistiny a úroku. V průběhu daného období fixace úrokové sazby se mění pouze poměr mezi splátkou jistiny (úmor [..]
Zdroj: svethypoteky.cz

84.

0   0

Anuita


Anuita (z lat. annuus, roční, zastarale annuita neboli ročina) představuje ve finanční teorii stálou platbu hrazenou v pravidelných časových intervalech po dané období. Při hodnocení tě [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

85.

0   1

Anuita


  – Forma splácení dluhu pravidelnou, obvykle měsíční splátkou nebo roční splátkou.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

86.

0   1

Anuita


Série pevně stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce [..]
Zdroj: businessinfo.cz


Přidat význam slova anuita
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< blesk buzerant >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam