Význam Hypotéka
Co znamená slovo Hypotéka? Zde naleznete 37 významů slova Hypotéka. Můžete také přidat význam slova Hypotéka sami

1

1   0

Hypotéka


Přesněji hypoteční úvěr. Jde o poskytnutý úvěr na koupi nemovitosti. Pohledávka je zajišťována zástavním právem.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0   0

Hypotéka


viz. hypoteèní úvìr.
Zdroj: pujcky-dinero.cz

3

0   0

Hypotéka


Hypotéka neboli hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, který je určený fyzickým i právnickým osobám. Hypotéka je zajištěna zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území České republi [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

4

0   0

Hypotéka


Dlouhodobá penìžní pùjèka krytá zastavením nemovitosti. Její vlastník má sice formální vlastnické právo, ale ve skuteènosti je v postavení nájemce, nebo platí nájemné ve fo [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0   0

Hypotéka


Dluh nebo pohledávka váznoucí na nemovitosti, zaruèená zástavním právem k této nemovitosti zapsaným v katastru nemovitostí.
Zdroj: gemoney.cz

6

0   0

Hypotéka


Hypotéka je finanční produkt, který má za cíl zajistit klientům realizaci vlastního bydlení, v případě nedostatku financí.
Zdroj: homepujcka.cz

7

0   0

Hypotéka


Hypotéka v překladu znamená podklad, podložení, zástava nemovitostí, která umožňuje věřiteli, aby z exekučního prodeje nemovitosti kryl přednostně před ostatními věřiteli svou pohledávku, jestliže dlužník ve stanovené lhůtě nezaplatí dluh s úr [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu

8

0   0

Hypotéka


Úvěr na financování nákupu domu, kdy se dům dává jako zástava za úvěr.
Zdroj: jaknabanku.cz

9

0   0

Hypotéka


Hypotéka je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospec [..]
Zdroj: vub.sk

10

0   0

Hypotéka


druh zajištìní poskytnutého úvìru prostøednictvím zatížení (zastavení) nemovitosti ve prospìch hypotekárního vìøitele (banky). Ke vzniku hypotéky je nutné její zanesení do evide [..]
Zdroj: financni.webz.cz

11

0   0

Hypotéka


viz. hypoteční úvěr.
Zdroj: new.kfinance.cz

12

0   0

Hypotéka


Zástava nemovitosti k zajištění pohledávky.
Zdroj: apogeo.cz

13

0   0

Hypotéka


Hypotéka je taktéž jedním z úvěrových produktů, které jsou na našem trhu poskytovány. Oproti půjčkám má však několik jasných specifik, jelikož získané peníze musí být použity výhradně na koupi, popřípadě stavbu či rekonstrukci nemovitosti.
Zdroj: monitorpujcek.cz

14

0   0

Hypotéka


Jedná se o zástavní právo k nemovitosti, která zajišťuje poskytnutý hypoteční úvěr.
Zdroj: nahypoteky.cz

15

0   0

Hypotéka


Dluh nebo pohledávka váznoucí na nemovitosti, zaručená zástavním právem.
Zdroj: usetritnadanich.cz

16

0   0

Hypotéka


je nástroj dlouhodobého úvìrování, vyznaèující se zástavou na urèitou nemovitost a obchodovatelností na kapitálovém trhu. V zemích s rozvinutými finanèními strukturami jde zpravidla o rozhodující prostøedek soukromého financování na období dosahující až 50 let. K vlastnímu úvìrování dochází prodejem hypotéèního [..]
Zdroj: vaulton.webpark.cz

17

0   0

Hypotéka


Zástavní právo na nemovitost při poskytnutí půjčky. Je to forma zajištění úvěru
Zdroj: eakcie.cz

18

0   0

Hypotéka


zástavní právo k nemovitosti
Zdroj: islo.cz

19

0   0

Hypotéka


viz. hypoteční úvěr.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

20

0   0

Hypotéka


úvěr, který je poskytnut na investici do nemovitosti na území ČR a jehož splácení je zajištěno zástavním právem k této (i rozestavěné) nebo jiné nemovitosti na území ČR
Zdroj: abc-hypoteka.cz

21

0   0

Hypotéka


viz. hypoteční úvěr.
Zdroj: financeservices.cz

22

0   0

Hypotéka


nebo také nemovitá zástava. Dluh váznoucí na nemovitosti, který je zaručený zástavním právem k této nemovitosti.
Zdroj: hypodilna.cz

23

0   0

Hypotéka


viz. hypoteční úvěr.
Zdroj: kfinance.cz

24

0   0

Hypotéka


Zástavní právo k nemovitosti, zajišující pohledávku vyplývající z úvìrové smlouvy.
Zdroj: kurzy.cz

25

0   0

Hypotéka


neboli úvěr, zajištěný zástavním právem na nemovitost. Zástavní nemovitost musí být zpravidla v České republice a lze ručit i nemovitostí, na kterou si hypotéku bereme. Hypotéku si l [..]
Zdroj: libertybuilding.cz

26

0   0

Hypotéka


Střednědobý až dlouhodobý úvěr, jehož účelem je investice do nemovitosti.
Zdroj: metr2reality.cz

27

0   0

Hypotéka


= hypoteční úvěr
Zdroj: realitnislovnik.cz

28

0   0

Hypotéka


– specifický typ úvěru poskytovaný bankou, kde banka jako ručení zastaví financovanou nemovitost (lze ručit i jinou nemovitostí, než ke které se váže poskytovaný úvěr)
Zdroj: refinancovat-hypoteku.cz

29

0   0

Hypotéka


1. nemovitost, která je předmětem zástavního práva; 2. hypoteční úvěr Viz také hypoteční úvěr nemovitost
Zdroj: business.center.cz

30

0   0

Hypotéka


Dluh nebo pohledávka váznoucí na nemovitosti, zaručená zástavním právem.
Zdroj: uctovani.net

31

0   0

Hypotéka


dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky [..]
Zdroj: ako-uctovat.sk

32

0   0

Hypotéka


jedná se o typ půjčky, která si vyhrazuje zástavní právo k nemovitosti, proto je také nejčastěji používaná hypotéka na nákup nemovitosti, v některých případech na její rekonstrukci [..]
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

33

0   0

Hypotéka


je zástavní právo k nemovitosti, zajišující pohledávku vyplývající z úvìrové smlouvy.
Zdroj: nebankovni-pujcky.unas.cz

34

0   0

Hypotéka


Dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí určený na výstavbu nebo koupi nemovitosti na bydlení.
Zdroj: crediat.cz

35

0   0

Hypotéka


Pohledávka váznoucí na nemovitosti, zaruèená zástavním právem.
Zdroj: klo.cz

36

0   0

Hypotéka


Jde o hovorový název pro hypoteční úvěr. Jde o speciální druh půjčky, využívaný k financování koupě nebo stavby nemovitosti. Specifickým znakem tohoto úvěru je, že je vždy zatížen zástavním právem – váznoucím nejčastěji právě na nemovitosti, která byla na hypotéku zakoupena. To v praxi znamená, že v případ [..]
Zdroj: pujckomat.cz

37

0   0

Hypotéka


REDIRECT Hypoteční úvěr
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Hypotéka
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Finanční krize Insolvenční rejstřík >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam