Význam IBAN
Co znamená slovo IBAN? Zde naleznete 29 významů slova IBAN. Můžete také přidat význam slova IBAN sami

1

1   0

IBAN


IBAN - (international bank account number) je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a ba [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

2

0   0

IBAN


IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu. V České republice má IBAN 24 alfanumerických znaků. Obsahuje kód země, kontrolní číslice, identifikační kód banky a číslo účtu.
Zdroj: cnb.cz

3

0   0

IBAN


je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi - majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP [..]
Zdroj: financnivzdelavani.cz

4

0   0

IBAN


je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu [..]
Zdroj: banky.cz

5

0   0

IBAN


IBAN – (international bank account number) je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden. Hlavním cílem používání čísla účtu ve formátu IBAN je snížení chybovosti a zjednodušení a [..]
Zdroj: kb.cz

6

0   0

IBAN


Je identifikace čísla účtu (protože neobsahuje jen samotné číslo účtu Klienta, ale také kód banky, pobočky aj. údaje) v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí Banka K [..]
Zdroj: lbbw.cz

7

0   0

IBAN


International Bank Account Number - formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden.
Zdroj: sazebnik-kb.cz

8

0   0

IBAN


je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi - majiteli účtu [..]
Zdroj: optimalizace-financi.cz

9

0   0

IBAN


 je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden. Hlavním cílem používání čísla & [..]
Zdroj: finarbitr.cz

10

0   0

IBAN


Mezinárodnì standardizovaná forma èísla úètu pro zjednodušený platební styk v rámci èlenských státù EU. Byla vytvoøena v souèinnosti s Evropským výborem pro bankovní [..]
Zdroj: akcentacz.cz

11

0   0

IBAN


Číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj. 27 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi – majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP [..]
Zdroj: platinummoney.cz

12

0   0

IBAN


IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu. V České republice má IBAN 24 alfanumerických znaků. Obsahuje kód země, kontrolní číslice, identifik [..]
Zdroj: abcfv.cz

13

0   0

IBAN


IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktorý má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinác [..]
Zdroj: vub.sk

14

0   0

IBAN


International Bank Account Number (IBAN) je mezinárodní označení pro identifikaci mezinárodních bankovních účtů s minimálním rizikem vzniků přepisových chyb. Tento způsob byl prvně přijat Evropským výborem pro bankovní standardy (ECBS).   IBAN byl původně využíván s cílem usnadnit platby v rámci Evropské unie, ale [..]
Zdroj: penizechytre.cz

15

0   0

IBAN


International Bank Account Number (IBAN) je mezinárodní označení pro číslo účtu. IBAN se používá pro přeshraniční transakce (do zahraničí nebo ze zahraničí). V EU se IBAN běžně po [..]
Zdroj: sazeni.eu

16

0   0

IBAN


mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS), a která umo [..]
Zdroj: platby-zdarma.cz

17

0   0

IBAN


Jedná se o číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci Evropské unie (a je používán i dalších evropských zemích). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi na výpisu z&nb [..]
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz

18

0   0

IBAN


IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu definovaný normou ISO 13616. Tato norma byla v roce 2007 aktualizována a uvedena do souladu se standardem EB [..]
Zdroj: profispolecnosti.cz

19

0   0

IBAN


mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS) a která umož [..]
Zdroj: business.center.cz

20

0   0

IBAN


IBAN = International Bank Account Number – jedná se o mezinárodní èíslo bankovního úètu používaného v EU (a nìkolika dalších státech) pro platby mezi zemìmi. Je definován standardem [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

21

0   0

IBAN


IBAN (International Bank Account Number) - [angl.] bank. skr. pre medzinárodný formát bankového čísla účtu, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu príjemcu platby a automatizované spracovanie platby (v súčasnosti predovšetkým cezhraničných platieb). Účelom IBAN-u je umožniť automatické spracovanie cezhraničných p [..]
Zdroj: bonumeng.eu

22

0   0

IBAN


IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktorý má rovnakú štruktúru vo všetký [..]
Zdroj: ako-uctovat.sk

23

0   0

IBAN


International Bank Account Number - Číslo bankovního účtu pro mezinárodní platby v rámci Evropské unie.
Zdroj: crediat.cz

24

0   0

IBAN


International Bank Account Number je mezinárodně standardizovaná forma čísla bankovního účtu, která je odsouhlasena v rámci Evropy.
Zdroj: financialmarkets.cz

25

0   0

IBAN


mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS), a která umo [..]
Zdroj: exchange.cz

26

0   0

IBAN


Mezinárodní formát čísla účtu používaný pro mezinárodní platby.
Zdroj: sab.cz

27

0   0

IBAN


International Bank Account Number (IBAN) - oznaèení èísla úètu pro mezinárodní platební styk
Zdroj: bet-universe.com

28

0   0

IBAN


International Bank Account Number (IBAN) je mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí. Je definován standardem ISO 13616. Používá se ve všech z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

29

0   1

IBAN


IBAN čili International Bank Account Number je číslo bankovního účtu, které je zapsáno v mezinárodním formátu. Platí pro celé území Evropské unie. Tento údaj umožňuje klientům pro [..]
Zdroj: crescogroup.org


Přidat význam slova IBAN
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Hotové peníze Indosament >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam