Význam IBAN
Co znamená slovo IBAN? Zde naleznete 29 významů slova IBAN. Můžete také přidat význam slova IBAN sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


IBAN - (international bank account number) je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu. V České republice má IBAN 24 alfanumerických znaků. Obsahuje kód země, kontrolní číslice, identifikační kód banky a číslo účtu.
Zdroj: cnb.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi - majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP.  Další používaná označení: Inter [..]
Zdroj: financnivzdelavani.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka [..]
Zdroj: banky.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


IBAN – (international bank account number) je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden. Hlavním cílem používání čísla účtu ve formátu IBAN je snížení chybovosti a zjednodušení a zautomatizování zpracování transakcí v  [..]
Zdroj: kb.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


Je identifikace čísla účtu (protože neobsahuje jen samotné číslo účtu Klienta, ale také kód banky, pobočky aj. údaje) v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí Banka Klientovi - majiteli účtu na výpi [..]
Zdroj: lbbw.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


International Bank Account Number - formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden.
Zdroj: sazebnik-kb.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi - majiteli účtu na v& [..]
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


 je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden. Hlavním cílem používání čísla účt [..]
Zdroj: finarbitr.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


Mezinárodnì standardizovaná forma èísla úètu pro zjednodušený platební styk v rámci èlenských státù EU. Byla vytvoøena v souèinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European [..]
Zdroj: akcentacz.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


Číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj. 27 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi – majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP.  [..]
Zdroj: platinummoney.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu. V České republice má IBAN 24 alfanumerických znaků. Obsahuje kód země, kontrolní číslice, identifikační kód banky a [..]
Zdroj: abcfv.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktorý má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách únie. [..]
Zdroj: vub.sk

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


International Bank Account Number (IBAN) je mezinárodní označení pro identifikaci mezinárodních bankovních účtů s minimálním rizikem vzniků přepisových chyb. Tento způsob byl prvně přijat Evropským výborem pro bankovní standardy (ECBS).   IBAN byl původně využíván s cílem usnadnit platby v rámci Evropské unie, ale jeho formát je dostatečně fle [..]
Zdroj: penizechytre.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


International Bank Account Number (IBAN) je mezinárodní označení pro číslo účtu. IBAN se používá pro přeshraniční transakce (do zahraničí nebo ze zahraničí). V EU se IBAN běžně používá při standardníc [..]
Zdroj: sazeni.eu

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS), a která umožňuje jednoznač [..]
Zdroj: platby-zdarma.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


Jedná se o číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci Evropské unie (a je používán i dalších evropských zemích). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi na výpisu z &u [..]
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu definovaný normou ISO 13616. Tato norma byla v roce 2007 aktualizována a uvedena do souladu se standardem EBS204, kte [..]
Zdroj: profispolecnosti.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS) a která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby v případě přeshraničních převodů Viz také SWIFT [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


IBAN = International Bank Account Number – jedná se o mezinárodní èíslo bankovního úètu používaného v EU (a nìkolika dalších státech) pro platby mezi zemìmi. Je definován standardem ISO13616. [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


IBAN (International Bank Account Number) - [angl.] bank. skr. pre medzinárodný formát bankového čísla účtu, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu príjemcu platby a automatizované spracovanie platby (v súčasnosti predovšetkým cezhraničných platieb). Účelom IBAN-u je umožniť automatické spracovanie cezhraničných platieb a dosiahnuť vyššiu spr [..]
Zdroj: bonumeng.eu (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktorý má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách únie. I [..]
Zdroj: ako-uctovat.sk

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


International Bank Account Number - Číslo bankovního účtu pro mezinárodní platby v rámci Evropské unie.
Zdroj: crediat.cz (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


International Bank Account Number je mezinárodně standardizovaná forma čísla bankovního účtu, která je odsouhlasena v rámci Evropy.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS), a která umožňuje jednoznač [..]
Zdroj: exchange.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


Mezinárodní formát čísla účtu používaný pro mezinárodní platby.
Zdroj: sab.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


International Bank Account Number (IBAN) - oznaèení èísla úètu pro mezinárodní platební styk
Zdroj: bet-universe.com

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IBAN


International Bank Account Number (IBAN) je mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí. Je definován standardem ISO 13616. Používá se ve všech zemích Evropské unie [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

29

0 Thumbs up   1 Thumbs down

IBAN


IBAN čili International Bank Account Number je číslo bankovního účtu, které je zapsáno v mezinárodním formátu. Platí pro celé území Evropské unie. Tento údaj umožňuje klientům provádět finanční transf [..]
Zdroj: crescogroup.org

<< Hotové peníze Indosament >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam