Význam Pojistník
Co znamená slovo Pojistník? Zde naleznete 69 významů slova Pojistník. Můžete také přidat význam slova Pojistník sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, tj. klient pojišťovny.
Zdroj: mesec.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


osoba, která uzavřela s pojistitelem smlouvu. Má právo disponovat s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné. Často bývá i pojištěným
Zdroj: nemecpartners.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která uzavřela s pojistitelem smlouvu. Má právo disponovat s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné. Často bývá i pojištěným
Zdroj: allrisk.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu.
Zdroj: cnb.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Zdroj: monde.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


je ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné
Zdroj: activum.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: aliance-jkl.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


osoba, která uzavřela s pojistitelem smlouvu. Má právo disponovat s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné. Často bývá i pojištěným
Zdroj: also.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: arcredit.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Je ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné.
Zdroj: brokervision.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Pojistníkem je označovaná fyzická či právnická osoba, která s pojišťovnou (pojistitelem) uzavřela pojistnou smlouvu. Tím ji vzniká závazek platit pojistné. Většinou je tato osoba totožná s pojištěným. [..]
Zdroj: epojisteni.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: financeproradost.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


pojistníkem se stává subjekt - právnická nebo fyzická osoba, která uzavøela s pojistitelem pojistnou smlouvu, má právo ji mìnit èi vypovìdìt a má povinnost platit pojistné.
Zdroj: inpol.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Právnická či fyzická osoba, která s vybraným pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu, na jejímž základě je...
Zdroj: ipojisteni.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistné.
Zdroj: jaksepojistit.cz (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba uzavírající s pojistitelem pojistnou smlouvu.
Zdroj: kalkulacka.eu (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: klikpojisteni.cz (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, jež s pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu (pojistku) a na jejímž základě je povinna platit platby pojistného dle podmínek sjednaných ve smlouvě.
Zdroj: kralruceni.cz (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Ten, kdo uzavøel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit.
Zdroj: limmit.cz (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


je fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a v pojistné smlouvě se zavázala k placení pojistného.
Zdroj: maximapojistovna.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: metlife.cz (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit
Zdroj: okgroup.cz (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu a má povinnost platit pojistné
Zdroj: petrisk.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která s pojistitelem uzavøela pojistnou smlouvu.
Zdroj: pojisteni-duchodu.cz (offline)

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Zdroj: pojistimajetek.cz (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Zdroj: pojistizivot.cz (offline)

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistné.
Zdroj: povinneruceniauta.cz (offline)

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu o pojištění, může s pojistnou smlouvou disponovatje vlastníkem pojistky a zavázala se k placení pojistného.
Zdroj: profibroker.cz (offline)

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Zdroj: profibroker.cz (offline)

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné.
Zdroj: respect.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


osoba, která s pojistitelem uzavøela pojistnou smlouvu a dále s ní nakládá
Zdroj: rfpplus.cz

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistné.
Zdroj: ruceni-povinne.eu (offline)

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která sjednala pojistnou smlouvu. Pojistka:
Zdroj: silletgroup.cz (offline)

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Zdroj: s-servis.cz

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


ten, kdo uzavøel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: top-pojisteni.cz

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu a má povinnost platit pojistné.
Zdroj: triglav.cz (offline)

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Zdroj: vseprojistotu.cz (offline)

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která uzavřela s pojistitelem smlouvu. Má právo disponovat s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: aquelcredit.cz (offline)

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu a platí pojistné. Pojistník může ale nemusí být zároveň pojištěným, tedy osobou, na kterou se pojistka vztahuje. Například rodiče mohou hradit pojištění svým dětem.
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz (offline)

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


osoba, která s pojišovnou uzavøela pojistnou smlouvu.
Zdroj: kurzy.cz

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem. Má za povinnost platit pojistné a má práva, která jsou stanovena v pojistné smlouvě.
Zdroj: pojisteni.cz

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu
Zdroj: realitnislovnik.cz (offline)

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Pojistníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, z níž jí vyplývá povinnost platit pojistné za pojistnou ochranu. Obvykle je pojistních zároveň pojištěným. Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu, se vztahuje pojištění. [..]
Zdroj: ruceni.cz (offline)

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu Pramen § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě Viz také pojištěný () pojistitel (pro účely zákona o pojistné smlouvě) pojistná smlouva (dle zákona o pojistné smlouvě) pojistník (dle zákona o pojišťovnictví) [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu Pramen § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Viz také pojištěný () pojistitel pojistná smlouva (dle zákona o pojistné smlouvě) pojistník (dle zákona o pojišťovnictví)
Zdroj: business.center.cz (offline)

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Zdroj: koop.cz (offline)

49

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistné.
Zdroj: csobpoj.cz

50

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


 – osoba, která s pojistitelem uzavírá pojistnou smlouvu. Pojistník nebývá vždy pojištěný.
Zdroj: domacifinance.cz

51

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


je fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a v pojistné smlouvě se…
Zdroj: pojistenihavarijni.net

52

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


je ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné. Často je pojištěný a pojistník tatáž osoba. V případě dětského pojištění je pojištěným dítě a pojistníkem rodič.
Zdroj: pojistovnacs.cz (offline)

53

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu o pojištění, může s pojistnou smlouvou disponovatje vlastníkem pojistky a zavázala se k placení pojistného.
Zdroj: ingpojistovna.cz (offline)

54

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: salvepojisteni.cz

55

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


osoba, která s pojistitelem uzavøela pojistnou smlouvu pojistná èástka
Zdroj: pojistenec.cz (offline)

56

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


- fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu a má právo disponovat s pojistnou smlouvou a má povinnost platit pojistné
Zdroj: pojistovaci-centrum.cz

57

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Ten, kdo uzavøel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: inclaim.cz

58

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Ten, kdo uzavøel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: satum.cz

59

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným.
Zdroj: slavia-pojistovna.cz (offline)

60

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Zdroj: vitovec.cz

61

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinna hradit pojistné.
Zdroj: abcpojisteni.cz (offline)

62

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovnou smlouvu o pojištění, je vlastníkem pojistky a zavázala se k placení pojistného. Pojištění: Účelem pojištění je ochránit klienta před finanční [..]
Zdroj: bmcompact.cz

63

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: finkap.cz

64

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Ten, kdo uzavøel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Zdroj: satum.sk

65

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Zdroj: pojisteni.nadisi.cz (offline)

66

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Zdroj: aegon.cz (offline)

67

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


    Osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu. Váže se k ní tedy povinnost platit pojistné.
Zdroj: povinne-ruceni.tv (offline)

68

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistník


Pojištěný je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty se vztahuje pojistný produkt (pojištění) ustavený pojistnou smlouvou. To se týká souk [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

69

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Pojistník


Ten, kdo uzavřel pojistnou smlouvu s pojišťovnou, tedy v povinném ručení vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla (nebo řidič cizozemského vozidla).
Zdroj: bezpojisteni.cz (offline)

<< Doba hospitalizace Pojistná doba >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam