Význam kolaudace
Co znamená slovo kolaudace? Zde naleznete 28 významů slova kolaudace. Můžete také přidat význam slova kolaudace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy, a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.
Zdroj: ir-reality.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován. Komplexní pozemková úprava
Zdroj: realml.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


řízení, při kterém je prozkoumávána stavba (nová stavba, modernizace apod.) zda odpovídá schválenému plánu, zda splňuje všechny dané předpoklady (např. z hlediska bezpečnosti) a může tedy sloužit svém [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


stavebník o ni musí požádat nejpozdìji 1 týden po dokonèení všech prací. Kolaudaci provede stavební úøad a zahrnuje odborné pøezkoumání a schválení stavebních prací
Zdroj: stavimedum.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


Rozhodnutí pøíslušného stavebního úøadu, že objekt splòuje patøièné stavební, hygienické a protipožární normy, a že povoluje jeho užívání pro úèel, pro který je kolaudován. Komplexní pozemková úprava [..]
Zdroj: realitymorava.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy a že povoluje [..]
Zdroj: agentreality.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.
Zdroj: edoxreality.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


rozhodnutí pøíslušného stavebního úøadu, že objekt splòuje patøièné stavební, hygienické a protipožární normy, a že povoluje jeho užívání pro úèel, pro který je kolaudován.
Zdroj: kontaktreal.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy a že povoluje [..]
Zdroj: spalekreality.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební a hygienické normy, kterým povoluje jeho užívání pro konkrétní účel (bytový, nebytový, provozovny ……..). [..]
Zdroj: vasmakler.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


schválení; ovìøení výchozích podmínek pøi dokonèení
Zdroj: islo.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


stavebník o ni musí požádat nejpozdìji 1 týden po dokonèení všech prací. Kolaudaci provede stavební úøad a zahrnuje odborné pøezkoumání a schválení stavebních prací.
Zdroj: nej017.webz.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


Kolaudaci provádí na návrh stavebníka stavební úřad. Kolaudační řízení zahrnuje odborné přezkoumání a schválení stavebních prací. Zástupci stavebního úřadu posuzují, zda byla stavba provedena podle do [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


kolaudaci provede stavební úřad a zahrnuje odborné přezkoumání a schválení stavebních prací.
Zdroj: admd.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


stavebník o ni musí požádat nejpozdìji 1 týden po dokonèení všech prací. Kolaudaci provede stavební úøad a zahrnuje odborné pøezkoumání a schválení stavebních prací
Zdroj: bydlenisnu.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


stavebník o ni musí požádat nejpozději 1 týden po dokončení všech prací. Kolaudaci provede stavební úřad a zahrnuje odborné přezkoumání a schválení stavebních prací
Zdroj: chciprojektdomu.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


stavebník o ni musí požádat nejpozději 1 týden po dokončení všech prací. Kolaudaci provede stavební úřad a zahrnuje odborné přezkoumání a schválení stavebních prací
Zdroj: cip-stavby.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


je úřední postup, který musí proběhnout předtím, než začne být užívána určitá právě dokončená stavba. Téměř všechny dokončené stavby lze totiž začít užívat pouze buď na základě oznámení stavebnímu úřadu, nebo na základě jeho vyhovění žádosti o vydání tzv. kolaudačního souhlasu.
Zdroj: fincentrumreality.com

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


odborné přezkoumání a schválení stavby příslušným stavebním úřadem, na základě kterého vydá souhlas s už&iacu [..]
Zdroj: gservis.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


Kolaudaci provede stavební úøad a zahrnuje odborné pøezkoumání a schválení stavebních prací  
Zdroj: libros.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.
Zdroj: precioso.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


schválení stavby nebo části stavby, která vyžadovala stavební povolení, k užívání. Kolaudace je výsledkem kolaudačního rozhodnutí vydaného po kolaudačním řízení.
Zdroj: realitnislovnik.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


Kolaudaci povoluje patřičný stavební úřad, pokud plní objekt kolaudace důležité podmínky. Těmi jsou stavební, protipožární a hygienické normy. Objekt se schválenou kolaudací, smí být využíván pro účel [..]
Zdroj: rkne.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


kolaudaci provede stavební úřad a zahrnuje odborné přezkoumání a schválení stavebních prací.
Zdroj: stavebnicentrum.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy, a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován. 
Zdroj: damy.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


   Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován. Komplexní pozemková úprava   Činnost, při které se uspořádají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena a dále se pozemky prostorově a funkčně upravují, s [..]
Zdroj: maneco-reality.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


kolaudací se rozumí rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy, a povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.
Zdroj: reality-news.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


Kolaudace je úřední postup, který musí proběhnout před tím, než začne být užívána určitá právě dokončená stavba. Téměř všechny dokončené stavby lze totiž začít užívat pouze buď na základě oznámení sta [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< klientela kolaudační rozhodnutí >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam