Význam Úrok
Co znamená slovo Úrok? Zde naleznete 70 významů slova Úrok. Můžete také přidat význam slova Úrok sami

1

1   0

Úrok


Cena za poskytnutí úvěru, kterou platí dlužník věřiteli za poskytnutí peněz. Výše úroku je dána dobou trvání, velikostí úvěru nebo vkladu (jistiny) a velikostí úrokové míry (saz [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

2

1   0

Úrok


Úrok představuje peněžitou odměnu bance či finanční instituci za půjčení peněz dlužníkovi. Věřitel, který půjčuje peníze dlužníkovi, si může sám stanovit výši úroků. Ale s úrokem se klient v bance setká nejen u půjček, ale také u vk [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

3

1   0

Úrok


Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem z dlužné částky za určité období, nejčastěji rok. Úrok je obsažen [..]
Zdroj: sfinance.cz

4

1   0

Úrok


Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli z jeho pohledávky. Stanoví se obvykle určitým procentem z dlužné částky za určité období.
Zdroj: hypoteky-uvery-pujcky.cz

5

0   0

Úrok


finanční odměna za zapůjčení či uložení peněz | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

6

0   0

Úrok


je výnos placený tomu, kdo pùjèuje peníze Úroková míra
Zdroj: abecedapodnikani.cz

7

0   0

Úrok


úrok je cena, která se platí za dohodnuté poskytnutí peněžních prostředků, a je nutné jej odlišovat např. od úroků z prodlení [..]
Zdroj: pfpro.cz

8

0   0

Úrok


Odmìna za pùjèené finanèní prostøedky.
Zdroj: pujcky-dinero.cz

9

0   0

Úrok


Èást nadhodnoty, která teprve musí být vytvoøena v materiální výrobì, a kterou se zavazuje pøíjemce pùjèky platit vìøiteli; cudnì se nazývá poplatkem za použití penìz. Již [..]
Zdroj: marxismus.cz

10

0   0

Úrok


je odměna za půjčení peněz. články na téma úrokové sazby Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

11

0   0

Úrok


Penìžitá prémie, provize za zapùjèení pøedem stanoveného objemu finanèních prostøedkù.
Zdroj: gemoney.cz

12

0   0

Úrok


Cena za poskytnutí úvěru vyjádřená úrokovou sazbou
Zdroj: cmzrb.cz

13

0   0

Úrok


úročená částka (zůstatek jistiny čerpaného úvěru) x úroková sazba (v %) x skutečný počet dní v úročeném období / 360 x 100
Zdroj: cmzrb.cz

14

0   0

Úrok


Úrok představuje peněžitou odměnu za půjčené finanční prostředky, která je dohodnuta mezi poskytovatelem a dlužníkem a je sjednána v úvěrové smlouvě.
Zdroj: homepujcka.cz

15

0   0

Úrok


Finanční odměna za používání peněz. Obvykle se vyjadřuje jako procento z dané částky (jistiny).
Zdroj: jaknabanku.cz

16

0   0

Úrok


Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli z jeho pohledávky. Stanoví se obvykle určitým procentem z dlužné částky za určité období.
Zdroj: wuestenrot.cz

17

0   0

Úrok


Úrok je cena peňazí za poskytnutie peňažných prostriedkov na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient bank [..]
Zdroj: vub.sk

18

0   0

Úrok


Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem z dlužné částky za určité období, nejčastěji rok. Úrok je obsažen vedle jistiny v pravidelné měsíční splátce.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

19

0   0

Úrok


Úrok nebo-li úroková sazba je cena, kterou musíme zaplatit, pokud si chceme finanèní prostøedky vypùjèit (obvykle formou úvìru èi pùjèky) nebo naopak kterou získáme, pokud jsme pení [..]
Zdroj: financni.webz.cz

20

0   0

Úrok


peněžitá odměna za půjčení peněz. Velikost úroku se obvykle vyjadřuje pomocí úrokové sazby (viz pojem "Úroková sazba"), která je procentním vyjádřením půjčené částky za určité časové období.
Zdroj: imsd.cz

21

0   0

Úrok


odměna za půjčené finanční prostředky.
Zdroj: new.kfinance.cz

22

0   0

Úrok


Odměna za půjčené finanční prostředky.
Zdroj: agentreality.cz

23

0   0

Úrok


Peněžní čáska placená za poskytnutí úvěru.
Zdroj: apogeo.cz

24

0   0

Úrok


Odměna za půjčené finanční prostředky.
Zdroj: edoxreality.cz

25

0   0

Úrok


odmìna za zapùjèení penìz.
Zdroj: equip.cz

26

0   0

Úrok


je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi jenž s ní může disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka – nazývaná jistina – navrácena spolu s navýšení [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz

27

0   0

Úrok


se vypočítá jako součin počáteční jistiny a úrokové sazby/100.
Zdroj: fpv.cz

28

0   0

Úrok


Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem ze dlužné částky za určité období, nejčastěji rok. Úrok je obsaže [..]
Zdroj: hyposervis.cz

29

0   0

Úrok


Úrok je peněžitou odměnou za půjčení peněz pro věřitele. Do určité dohodnuté lhůty musí byt zapůjčená částka věřitelem vrácena s navýšením, tedy úrokem.
Zdroj: nahypoteky.cz

30

0   0

Úrok


vyjadřuje cenu peněz. Z pohledu dlužníka je to částka, kterou zaplatí (např. bance) za zapůjčené peníze. Z pohledu věřitele (poskytovatele úvěru) je to odměna za poskytnutí peněz na předem stanovenou dobu.
Zdroj: nenechsedojit.cz

31

0   0

Úrok


Je odměna za půjčení peněz - tedy část z půjčky, kterou dlužník vrátí navíc.
Zdroj: opujcky.cz

32

0   0

Úrok


Úrok je odměna pro poskytovatele úvěru nebo půjčky...
Zdroj: pujckapenize.cz

33

0   0

Úrok


Odměna věřitele za poskytnutí úvěru udávaná v procentech z celkové částky úvěru. Pro lepší posouzení nákladnosti úvěru je lepší se řídit podle RPSN než podle výše úroku.
Zdroj: pujckoradce.cz

34

0   0

Úrok


Odměna věřitele za zapůjčení peněz svému dlužníkovi. 
Zdroj: realitnisekac.cz

35

0   0

Úrok


Odměna za půjčené finanční prostředky. Úrok z prodlení
Zdroj: realml.cz

36

0   0

Úrok


penìžitá odmìna za pùjèení penìz, je to platba za poskytnutý úvìr vyjádøená úrokovou sazbou a zùstatkem jistiny úvìru nebo je to také odmìna za námi pùjèené peníze
Zdroj: rfpplus.cz

37

0   0

Úrok


Úrok je finanční odměna zaplacená poskytovateli půjčky (věřiteli) za zapůjčení peněz. Dlužník je povinen zaplatit věřiteli dlužnou částku navýšenou právě o úrok, a to buď jednorázově, nebo ve splátkách. Úrok je vyjádřen procentuálním podílem z dlužné částky, toto číslo se nazývá úroková míra (může b [..]
Zdroj: rozumnapujcka.cz

38

0   0

Úrok


Odměna za půjčené finanční prostředky. Úrok z prodlení
Zdroj: spalekreality.cz

39

0   0

Úrok


Odměna za půjčené finanční prostředky.
Zdroj: vasmakler.cz

40

0   0

Úrok


Částka, kterou dlužník platí věřiteli za poskytnutí úvěru
Zdroj: eakcie.cz

41

0   0

Úrok


Odmena dlžníka veriteľovi za požičanie prostriedkov, môže byť fixná alebo variabilná, splatná jednorazovo alebo v opakovaných termínoch.
Zdroj: proxentabroker.sk

42

0   0

Úrok


Odměna za půjčené finanční prostředky.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

43

0   0

Úrok


částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli z jeho pohledávky
Zdroj: abc-hypoteka.cz

44

0   0

Úrok


odměna za půjčené finanční prostředky.
Zdroj: financeservices.cz

45

0   0

Úrok


odměna za půjčení peněz
Zdroj: hypodilna.cz

46

0   0

Úrok


odměna za půjčené finanční prostředky.
Zdroj: kfinance.cz

47

0   0

Úrok


Odmìna za zapùjèení penìz.
Zdroj: kurzy.cz

48

0   0

Úrok


Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli z jeho pohledávky. Stanoví se obvykle určitým procentem z dlužné částky za určité období. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz

49

0   0

Úrok


Odměna za půjčené finanční prostředky.
Zdroj: precioso.cz

50

0   0

Úrok


Odměna za půjčené finanční prostředky.
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

51

0   0

Úrok


odměna za půjčení peněz; z pohledu dlužníka jde o částku, o kterou mu je navýšen dluh. Výši úroku vypočítáme na základě sazby úrokové míry.
Zdroj: realitnislovnik.cz

52

0   0

Úrok


odměna za zapůjčení peněz
Zdroj: refinancovat-hypoteku.cz

53

0   0

Úrok


Odměna za půjčení peněžních prostředků.
Zdroj: rkne.cz

54

0   0

Úrok


Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli z jeho pohledávky. Stanoví se obvykle určitým procentem z dlužné částky za určité období.
Zdroj: simplyhome.cz

55

0   0

Úrok


Odměna za zapůjčení peněz.
Zdroj: hypotecnibanka.cz

56

0   0

Úrok


cena peňazí za poskytnutie peňažných prostriedkov na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke.
Zdroj: ako-uctovat.sk

57

0   0

Úrok


Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli z jeho pohledávky. Stanoví se obvykle určitým procentem z dlužné částky za určité období.
Zdroj: gigablast.com

58

0   0

Úrok


klasická odměna pro instituci nebo osobu, která půjčuje peníze. Samozřejmostí je, že výše úroku závisí na mnoha skutečnostech – větší úroky čekejte spíše u nebankovních sp [..]
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

59

0   0

Úrok


Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité období je úroková sazba.
Zdroj: bmcfinance.cz

60

0   0

Úrok


Úrok je cena za to, že věřitel půjčí dlužníkovi peníze. Udává se v procentech. Čím nižší číslo, tím je půjčka levnější.
Zdroj: crediat.cz

61

0   0

Úrok


je peněžitá odměna, kterou platí klient věřiteli za půjčení peněz. Velikost úroku je závislá na výši jistiny (velikosti poskytnutého objemu peněz, tj. úvěru), na výši úrokové s [..]
Zdroj: itesco.cz

62

0   0

Úrok


peněžitá odměna za poskytnutí úvěru, obvykle splatná společně se splátkami jistiny
Zdroj: jaknapenize.eu

63

0   0

Úrok


   Odměna za půjčené finanční prostředky.
Zdroj: maneco-reality.cz

64

0   0

Úrok


je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní můžeme disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka – nazývaná jistina – navrácena spolu s [..]
Zdroj: vymahanidluhu.cz

65

0   0

Úrok


je peněžitá odměna, kterou platí klient věřiteli za půjčení peněz. Velikost úroku je závislá na výši jistiny (velikosti poskytnutého objemu peněz, tj. úvěru), na výši úrokové s [..]
Zdroj: www3.itesco.cz

66

0   0

Úrok


Peněžní částka, kterou je dlužník povinen platit věřiteli za poskytnutí úvěru. Výše úroků je závislá na velikosti poskytnutého kapitálu, době poskytnutí a úrokové míře.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

67

0   0

Úrok


Je odměna společnosti za poskytnutí půjčky zákazníkovi. Vyjadřuje se v procentech. Výše úroku závisí na počtu dní, na které je půjčka poskytnuta.
Zdroj: online-bankomat.cz

68

0   0

Úrok


Jde o odměnu vyjádřitelnou v penězích, kterou si účtují poskytovatelé nejčastěji bankovních úvěrů. Naše půjčka patří do sféry nebankovních úvěrů, žádné úroky si proto neúčtujeme.
Zdroj: pujckomat.cz

69

0   0

Úrok


Finanční odměna za půjčení peněz.
Zdroj: svethypoteky.cz

70

0   0

Úrok


Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní může disponovat; jinými slovy v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Úrok
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Úder blesku Úvěr >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam